Riksbanken valde att höja!


Idag lämnade riksbanken besked om att reporäntan höjs till 4,75%. Nästan alla bedömare utanför riksbankens direktion (storbankernas analytiker, dagens industris skuggdirektion, fackföreningar, och så vidare) anser att en oförändrad ränta vore att föredra, vilket även jag gör.

En höjning var ändå inte oväntad, med tanke på den räntebana som pekats ut och med tanke på de hökaktiga uttalanden Svante Öberg gjorde nyligen.

Man publicerar dock en lägre räntebana som antyder att man trots allt förstår att inflationshotet minskat sedan i juli.

Det ska bli mycket intressant att studera protokollet och läsa hur resonemangen gått samt hur de olika ledamöterna ställt sig till räntebanan.

En utförligare analys kommer senare.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed