Riksbanken sänker reporäntan - och framförallt räntebanan

Idag meddelade Riksbanken att man sänker reporäntan med 50 punkter till 0,5%. Sänkningen var väntad, även om det fanns viss övervikt för de som trodde att man skulle sänka med 75 punkter. Lars E O Svensson avvek från majoriteten och ville sänka med just 75 punkter. Själv ville jag se en mindre sänkning, men samtidigt är skillnaden mellan min önskade ränta på 0,75% och den Riksbanken fastställde liten.

Två saker i beslutet tycker jag är extra intressanta.

För det första signalerar man att räntan kommer ligga kvar kring dessa extremt låga nivåer under en lång tid, längre än väntat. Enligt den räntebana man publicerade i samband med räntebeslutet så tror man på en höjning först under 2011. Svensson ville dessutom se en räntebana som innebar att en första höjning skulle komma ännu senare, i slutet av 2011.

Riksbankens nya räntebana avviker därigenom ganska drastiskt från den räntebana de publicerade i februari samt från vad räntemarknadens aktörer tror, vilket vi kan se genom att jämföra Riksbankens publicerade räntebana med RIBA-kurvan. Visserligen löper RIBA-kontrakten mellan IMM-datum, vilka bara ungefär sammanfaller med kvartalsskiften, men eftersom Riksbankens räntebana är så flack, med samma ränta ända fram till 2011 så spelar det ingen roll att RIBA-perioderna är ca två veckor förskjutna i förhållande till kalenderkvartalen.

figur 1. Riksbanken pekar ut en ränta som ligger något under dagens nivå under hela 2009 och 2010. Räntemarknaden förväntar sig enligt RIBA-handeln att reporäntan då hunnit upp en bra bit.

figur 2. Den nya räntebanan skjuter ordentligt på tidpunkten för den första höjningen jämfört med februarimötets räntebana.

En andra intressant aspekt är det faktum att just Lars E O Svensson reserverade sig mot beslutet och ville se en lägre räntebana. Under året har Svensson i sina uttalanden markerat tydligt att Riksbanken har ett flexibelt inflationsmål och att man både siktar på att uppnå en inflation nära inflationsmålet och att man strävar efter att uppnå ett balanserat resursutnyttjande i ekonomin i stort. Jag skrev om detta i ett inlägg här, och det jag resonerade kring då, att Svensson tydligt ville öka fokus på andra variabler än inflationen, vilket i dagsläget skulle innebära ytterligare press nedåt på räntorna, är gissningsvis en anledning till att han idag vill se en större sänkning. Även Svenssons tal om okonventionell penningpolitik andas av en vilja från Svenssons sida att gå ganska långt för att hålla uppe resursutnyttjandet. Svenssons avvikande mening är därför inte speciellt oväntad, men det är intressant att han följer upp sina tal med att också i praktiken välja en annan linje än direktionsmajoriteten.

Svenssons fokus på resursutnyttjandet kan tolkas som duvaktigt och aktivistiskt. Duvaktigt eftersom ett minskat fokus på inflationen traditionellt sett innebär en vilja att hålla lägre räntor och aktivistiskt eftersom ett sådant fokus också kan motivera en mer aktiv penningpolitik med större ambitioner, när mer än ett mål ska klaras.

Under förra året kunde man i protokollen från de penningpolitiska mötena se uttryck för två huvudinriktningar på argumenten. Den ena linjen företräddes framförallt av ordförande Stefan Ingves och Svante Öberg, som nu blivit förste vice ordförande. De såg en ganska stark ekonomi med högt inflationstryck så sent som i september, när ekonomin redan störtdök, och priserna föll. Risken för att finanskrisen i USA skulle spridas till Sverige tonades ner av dessa två.

Den andra linjen företräddes av Barbro Wickman-Parak, Lars Nyberg och Irma Rosenberg. De såg större hot från finanskrisen och ville se lägre räntor än Ingves och Öberg. Svensson röstade med Ingves och Öberg, vilket gav deras uppfattning majoritet, tack vare Ingves utslagsröst. Svenssons argumentation befann sig dock någonstans mitt emellan grupperna, vilket jag bland annat konstaterade här.

Nu har Svensson förstås fullt ut köpt att finanskrisen är allvarlig och djup och är antagligen den just nu mest duvaktiga ledamöten, vilket avspeglats i ett par duvaktiga tal och agerandet vid dagens räntemöte. Beroende på hur direktionens nyaste medlem, Karolina Ekholm, resonerar kan därmed tyngdpunkten i direktionen ha flyttats något mer åt det duvaktiga hållet, med ordföranden och den första vice ordföranden som de enda kvarvarande hökarna. Kommande protokoll kanske kan ge svar på frågan, även om enigheten just nu är stor då situationen är såpass extremt mörk.

Samtidigt vill jag påpeka att det blir allt för endimensionellt att endast sätta etiketten duva eller hök på varje direktionsledamot. Fokus och argumentation skiljer sig förstås åt mellan ledamöterna på ett sätt som inte kan fångas i en endimensionell variabel och vid olika tidpunkter kommer därför olika ledamöter att framstå som duv- eller hökaktiga.

Permalink     4 CommentsComments:

Jag är mest nyfiken på att Ingves igår signalerade att det kan bli fråga om quantitative easing även i Sverige. Köp av statsobligationer, bostadsobligationer, högre utlåning. Den österrikiska skolan är inte glad just nu. Got gold?

Posted by Jay-D on april 22, 2009 at 09:45 fm CEST #

Ett rimligt ifrågasättnade.

Om riksbanken ändrar räntebanan så dramatiskt från förra mötet, hur mycket kan man då lita på denna? Hur har de historiskt klarat av att spå framtiden?

Vad anser du SlopedCurve?

Posted by Niklas on april 26, 2009 at 08:52 fm CEST #

Jag tror man ska se räntebanan som något som uppdateras vid varje möte.

Oavsett hur Riksbanken beskriver det ska man enligt mig snarare se det som en ögonblicksbild över vad direktionen anser om ekonomin just nu, än som en prognos över framtiden.

Räntebanan har ett värde eftersom den möjliggör för direktionen att med en ytterligare dimension kvantitativt förtydliga sitt beslut, men jag tror den har ett begränsat värde som verktyg för att förutspå den framtida räntan.

Posted by Sloped Mind on april 26, 2009 at 11:32 em CEST #

Hej, vad finns det för skäl att ha en riskbank? Kan det existera ett system utan en riksbank och reporäntor, där efterfråga och utbud av pengar styrs av en inlåning/utlånemarknad?

Posted by Björn on april 27, 2009 at 12:54 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed