Riksbanken håller fast vid extremt låg räntebana och genomför ny lång repa

Inte oväntat valde Riksbanken att hålla reporäntan stilla på 0,25%. Något mer oväntat var majoritetens fortsatt extremt duvaktiga hållning, med en bibehållen räntebana och en ny 12-månaders-repa till fast ränta om 0,4%.

Visserligen justerar de upp BNP-prognosen, mest tack vare en starkare export, men med en starkare krona har de justerat ner inflationsprognosen en aning. Med de prognoser man nu ger så räknar man att realreporäntan (baserad på KPIF) kommer att vara negativ ända fram till andra kvartalet 2011.

Räntebanan betyder dock kanske inte så där oerhört mycket; den är en prognos, inte ett löfte, som man ständigt noga påpekar. Jag tror också att man kommer att justera upp denna prognos om inte allt för länge. Värt att minnas är att ränteprognosen för ett år sedan talade om att räntan nu skulle vara ca 4,6% och nu står vi här med en ränta som är 4,45 procentenheter lägre. Den gången var jag mycket kritisk till deras syn på räntan och jag är också kritisk idag, men nu för att de inte vill höja i tid. Jag tror inte att dagens prognos kommer att bli lika fel, men jag tror att man även denna gång gör en missbedömning.

En annan intressant aspekt är vi för ett år sdedan såg en oenighet i direktionen. Av de ledamöter som idag sitter i direktionen ville två ledamöter då se en lägre ränta än den segrande linjen. Dessa två ledamöter, Barbro Wickman-Parak och Lars Nyberg, är de ledamöter som idag avviker åt andra hållet, och vill sen en tidigare höjning, och att man inte ger ut någon med 1-års-repa till fast ränta.

Visserligen har inte det senaste protokollet publicerats ännu, men om man ska förlita sig på förra mötets protokoll så ser man att denna gruppering, nu, precis som under förra hösten, vill lägga en större vikt på det som just nu händer i omvärlden och på de snabba förbättringar som skett på finansmarknaderna, vilket både Nyberg och Wickman-Parak talade om vid det senaste mötet. Det är ingen tvekan om vilka som hade rätt förra gången, och vi får se om historien upprepar sig.

Låt oss titta lite på hur dagens räntebesked påverkade marknadens syn på den framtida reporäntan. Vi kan börja med att titta på förväntningarna i närtid.

figur 1. Inte oväntat föll reporänteförväntningarna för det första kvartalet under nästa år nu när Riksbanken så tydligt säger att man inte tänker höja. I samband med stark makrostatistik hade marknaden börjat prisa in en höjning i februari, men man har nu dragit ner sannolikheten för det.

figur 2. Dagens duvaktiga hållning påverkade även förväntningarna på ett par års sikt. Man förväntar sig fortfarande en betydligt större höjning än Riksbanken fram till det andra kvartalet 2011, och man tror fortfarande på högre räntor än man gjorde vid förra räntemötet. Man tog dock helt klart intryck av Riksbankens beslut.

Fler diagram om marknadens reporänteförväntningar hittar ni här. På denna sida finns också interaktiva förväntanskurvor och ett verktyg för att skapa sig en bild av var marknaden tror inträffar vid varje möte. Siffrorna uppdateras dagligen.

Samtidigt som Riksbanken fortsätter med en extremt expansiv penningpolitik så börjar allt fler röster höjas för att riskerna med denna politik är stora. Själv är jag av åsikten att man i nuvarande läge minimerar risken för allvarliga störningar bäst med en något högre ränta. Om vi idag hade haft en ränta på 1%, så hade vi fortfarande haft en mycket expansiv politik, med en endast marginellt högre risk för ett konjunkturbakslag, samtidigt som risken för en oönskad kreditexpansion och efterföljande störningar, varit betydligt lägre. Att dessutom förse banksystemet med ytterligare upp 100 miljarder till extremt låg ränta på 12 månader skapar också risker genom att likviditet i jakten på avkastning kan komma att söka sig till mer riskfyllda placeringar. I dagsläget är dock bankerna fortfarande försiktiga, så på väldigt kort sikt är risken möjligen begränsad, men vi ser tydliga tecken på att kreditexpansionen kommit igång igen, och ett år är lång tid. Låt oss avsluta med en titt över utvecklingen för bostadsinstitutens nyutlåning.

figur 3. Med realräntor som i många fall antagligen är tydligt negativa, så får många bolåntagare idag betalt för att låna pengar och i det perspektivet är ökningen i kreditgivning inte oväntad. Givetvis räknar inte folk idag med att dessa räntor kvarstår, men ju längre tiden går, desto större är risken för att man justerar ner sin förväntansbild över räntor på lång sikt och att man därigenom lockas att ta för stora lån.

Permalink     1 CommentComments:

Håller helt med, detta kommer inte sluta väl.

Det är tragiskt att samma gäng som försatte oss i denna kris ska "rädda" oss med samma mynt som orsakade krisen. Så Machiavelliskt.

Tror fortfarande ändå på att vi får se räntehöjningar innan sommaren 2010, kanske tom till vårvintern.

Posted by Fredrik L on september 04, 2009 at 10:12 fm CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed