Reporänteförväntningar per möte, enligt RIBA-terminerna, beta

I förra veckan inleddes handeln med RIBA-terminer, vilka jag tidigare skrivit om här. Man kan följa handeln här.

En av poängerna med RIBA-terminerna är att de ger oss möjlighet att snabbt avläsa marknadens reporänteförväntningar på olika tidshorisonter. Givetvis vill jag vara med och studera dessa reporänteförväntningar och har därför gjort en liten applikation för att studera vilken beslut som väntas vid varje räntemöte. Direkt på priserna (och i diagrammet på ovan länkad sida) kan man bara se vilken genomsnittsränta som förväntas gälla under en tremånadersperiod och inte resultaten för enstaka möten.

Vissa problem finns dock vad gäller att översätta RIBA-priserna till mötesresultat. Dels är Riksbankens mötesprogram bara spikat för 2009, dels kan extramöten sättas in och dels är ofta två möten planerade under löptiden för ett RIBA-kontrakt.

Jag löser extramötesproblemet genom att strunta i problemet. Jag löser problemet med de okända räntemötesdatumen genom att anta att räntemötena under 2010 och 2011 kommer att ske så nära mötesdatumen för 2009 som möjligt, fast så att mötena hamnar på samma veckodagar som 2009. På sikt kommer kanske Riksbanken att längre i förväg meddela en möteskalender. Det mest intressanta problemet är det med att ett kontrakt ofta innehåller två möten. Jag löser detta genom att i diagrammet nedan presentera en utveckling som baseras på att derivatan/lutningen på linjen mellan de två mötena som sker under samma kontraktsperiod ska bli densamma som derivatan för linjen mellan det sista mötet i perioden före och det första mötet i perioden efter nuvarande kontraktsperiod. Ett annat sätt att uttrycka det på är att jag försöker anpassa ränteförändringstakten så att den under den studerade perioden är ungefär densamma som före och efter perioden.

Två möten under samma kontrakt innebär dock att det finns ett tolkningsutrymme kring vad som händer på de två mötena. Jag har därför lagt till en funktion som gör att användarna kan markera ett möte i listan nedan, och själv sätta vilken ränta man tror ska beslutas om på det markerade mötet. Ifall man fastställer räntan för ett möte kommer det andra att räknas ut automatiskt. Man kan inte sätta räntan för båda mötena i samma period, eftersom RIBA-priserna fastställer genomsnittsräntan för hela kontraktsperioden.

Man kan ändra räntan för det möte man redigerar genom att använda upp och ner-pilarna till höger om räntan, eller genom att skriva in en ränta i textfältet. Tänk på att pyttesmå förändringar i räntan kan slå ganska kraftigt på vad övriga räntor måste hamna på för att det ska gå ihop. För att det ska gå att göra små justeringar av mötesresultaten justerar ett tryck på pilarna räntan med endast 0.0001 procentenhet. Man kan hålla pilarna intryckta för att förändra räntan i en snabbare takt.

Man kan se räntan för varje möte både i tabellen under diagrammet och genom att föra musen över en diagrampunkt.

Räntorna nedan är baserade på slutfixingen för RIBA-terminen i fredags, den 17 april. Förhoppningsvis kommer jag snart kunna ha daglig uppdatering för diagrammet, och när en liten historik börjar byggas upp över prisutvecklingen kommer man kunna följa reporänteförväntningsförändringarna på ett mycket trevligt sätt och direkt kunna se hur exempelvis olika makronyheter och Riksbankstal påverkar förväntningarna.

Permalink     1 CommentComments:

Intressant läsning. Har du funderat på att inkludera t.ex. stina swappar för att få lite mer info (när det är mer än ett möte i kontraktsperioden) till din beräkning av implicit reparänta?

Posted by MN on maj 07, 2009 at 02:14 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed