Regeringens pessimistiska prognos

I veckans inlägg om att Sveriges kris inte är en kopia av USA:s så skrev jag om Riksbankens enligt min mening överdrivet pessimistiska syn på det kommande året. Om de var pessimistiska så är det inget mot den prognos som regeringen presenterade idag.

Trots tydliga tecken på återhämtning så tror man endast på en BNP-tillväxt på 0,6% nästa år och man tror att sysselsättningen under nästa år faller med hela 3,5% (efter att ha fallit med 2,8% iår). Arbetslösheten faller först 2012 enligt deras prognos.

Tror man på förnyad kris, med en ny extrem varselperiod? Eller går man ut försiktigt för att kunna höja prognoserna framöver? Riskerar man att stimulera för mycket under en begynnande högkonjunktur?

Permalink     8 CommentsComments:

Japan har minskat sin export (och import) med 37% de senaste 12 månaderna.
Kina försöker desperat hålla liv i sin bubbla genom att vräka ut kredit som mottagarna springer och köper aktier för. Den bubblan lär krakelera snart och då får Kina problem med upplopp, och deras import/export lär minska ytterligare. Kina är numera Japans största handelspartner trots minskning i 8 månader.
I USA ökar andelen non-performin debt och FDIC kassan börjar ta slut. 2010-2011 är det recast på många OptionARM (den bubblan är större än subprime) som kommer att öka defaults. Enligt estimat från DB kommer runt 40% (kommer inte i håg exakt) av hushållen i USA att ha negativ equity 2011. Vidare sägs CMBS vara ett stort problem som när som helst börjar ställa till ytterligare elände. (Har dock inte så mycket koll på det själv).

Världshandeln faller och jag ser inte vad som skulle hända som stoppar fallet och de kreditförluster som rimligen måste tas. Under den tiden ser jag mest låg handel och det innebär hög arbetslöshet och sänkta reallöner i exporttunga länder (som Sverige).

Vi har problem i Sverige också, annars skull inte Riksbanken stjäla pengar av spararna för att hålla bostadsbubblan vid liv. Den typen av kriminalitet ingår inte (eller borde inte ingå) i en Centralbanks uppgifter.

Bankerna runt om i världen har väl ingen stor lust att kasta ytterligare lån på överskuldsatta låntagare. Skuldsättningen måste ned innan man kan börja blåsa upp bubblorna igen. För det är tyvärr det enda Centralbanker och Regeringar har på sin reportar.

Vad skulle kunna stoppa händelseutvecklingen? Och varför?

Posted by Kronofogden on augusti 22, 2009 at 11:18 em CEST #

Följande länk visar ett diagram över hushållens skuldsättning normerat med GDP i USA. http://www.comstockfunds.com/newsletterdownload.aspx?newsletterpictureid=425

Det finns antagligen någon motsvarande för Sverige.

Finns det någon skuldsättningsnivå där man kan säga att det nu har gått för högt, och att skuldsättningen måste ned. 200%, 500% 1000% 10000% ?

Eller är det alltid så att Centralbanken måste sänka räntan så att hushållen skall skuldsätta sig mer. Jag kan tycka att många ekonomer inom bankvärlden (RB inkluderat) ger uttryck för sådana tankar. Tillståndet hösten 2007 viftade man bort som insignifikant och skulle inte ha någon påverkan.

Finns det någon allmän uppfattning på den här punkten bland ekonomer (som inte hör till oss pessimister :-)

Posted by Kronofogden on augusti 23, 2009 at 12:25 fm CEST #

Kronofogden,

Jag vill att du taggar ner din argumentation en aning. Det är inte sant att "Riksbanken [stjäl] pengar av spararna för att hålla bostadsbubblan vid liv."

Givetvis finns det många goda anledningar till att man kan vara pessimist, men det är inte en rimlig beskrivning att Riksbanken stjäl spararnas pengar, och att beteendet är kriminellt. Riksbanken har satt den ränta som de tror är förenligt med inflationsmålet på sikt. Det är också det som lagen kräver av dem.

Jag har visserligen uppfattningen att Riksbanken sänkt för lågt och att de riskerar att börja höja på tok för sent, men det är inte samma sak som att de stjäl, så dämpa överdrifterna. Jag kommer att radera nya inlägg med sådana grundlösa anklaganden.

Vad gäller skuldsättningen så är det en mycket komplex fråga som jag brottats med mycket. Som du säger så är det mycket svårt att svara på när skuldsättningen är för hög. Det är nog omöjligt att definiera en siffra för skuldsättningen i förhållande till BNP som ett exakt tak, utan rimligen måste man ta hänsyn till balansräkningen som helhet och inte bara skulderna.

Låt oss fundera över ett exempel. I landet A utgör i utgångsläget hushållens skulder 50% av BNP. I detta läge genomför det statliga fastighetsbolaget en storskalig utförsäljning av fastigheter, som köps upp av boende och de boendes bostadsrättsföreningar. Utförsäljningarna motsvarar 20% av BNP. Köpeskillingen utgör 90% av det förväntade totala marknadsvärdet för samtliga ingående bostadsrätter och hushållssektorn tar upp lån som motsvarar 80% av köpeskillingen.

Här har det alltså skett en förmögenhetsöverföring till hushållen på ca 2% av BNP. Hushållens nettoförmögenhet har ökat, men samtidigt har hushållens skuldsättning stigit med ca 14,4% av BNP, till 64,4%. Är hushållen nu i ett bättre eller sämre läge än innan? Man kan svara både bättre och sämre på den frågan. Man är i ett bättre läge eftersom man fått en högre nettoförmögenhet, men samtidigt är man mer sårbar på grund av den större balansräkningen, så man kan också säga att man är i ett sämre läge.

Jag skrev lite om denna utveckling i slutet av detta inlägg:

http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/den_f%C3%B6rsvinnande_statsskulden_och_den

Posted by Sloped Mind on augusti 23, 2009 at 08:41 fm CEST #

Stöld eller inte, men RBs räntepolitik får en hel del otrevliga konsekvenser. Och det är ju uppenbart att de sparsamma missgynnas och de slösaktiga gynnas, det är idag omöjligt att få positiv realränta på sitt banksparande. Är det då konstigt att börserna rusar?

Etablissemanget kommer nu att sänka prisbasbeloppet, vad det verkar. Varför då? Jo räntekostnaderna ingår ju i KPI som i sin tur prisbasbeloppet baseras på, och eftersom RB har sänkt räntan så kraftigt så sjunker ju KPI, som i sin tur ger möjlighet att sänka prisbasbeloppet.

Det är inte bara de skötsamma och sparsamma som ska vara med och betala exportindustrins och de överbelånades förmåner, även studenter, pensionärer, förtidspensionärer och sjukskrivna får dra sitt strå till stacken. Allt medan media diskuterar FRA.

Posted by Fredrik L on augusti 23, 2009 at 12:48 em CEST #

Sloped Mind har naturligtvis rätt i att RB inte är kriminell som jag skrev, då lagrummet medger deras agerande. Det är också rätt att RB inte ägnar sig åt stöld. Det är mer ett vardagligt språkbruk. Det är inte formellt rätt att säga att man fått sin bil stulen då det kräver att man kan bevisa att den som tog den också hade för avsikt att behålla den. Tillgrepp är den term man får använda. I RBs fall är det inte rätt heller utan snarare medhjälp, snarlikt PirateBay (som faktiskt blev fällda i tingsrätt).

Det RB gör är att låna ut pengar under marknadsränta. RB har resurser att kompensera bankerna för eventuella uttag från missnöjda insättare. Därmed kan man säga att RB orsakar en omfördelning av pengar från insättare till låntagare. Man kan ha moraliska synpunkter på det. Jag har det. RBs ledamöter har nog inte det. Och Sloped Mind verkar misstycka å det starkaste.

Detta sagt endast som förklaring på min syn. Jag hoppas att det kan få stå kvar som förklaring för eventuella läsare. Jag har inget intresse av att få mina kommentarer bortcensurerade så jag kommer inte att nämna detta fortsättningsvis.

Det vore intressant om Sloped Mind kunde nämna något om sin uppfattning beträffande motiven för den stora räntesänkningen. Eller peka på något tidigare blogginlägg där det avhandlas. Jag anser att jag har visst stöd för min uppfattning om skyddandet av bopriserna som det primära skälet. Och jag ser inte vad det skulle finnas för något annat tungt skäl.

Posted by Kronofogden on augusti 23, 2009 at 08:59 em CEST #

Kronofogden: Jag tror inte någon härinne tycker att du ska sluta nämna dina ståndpunkter. Men du måste inte låta som en upprörd konspirationsteoretiker med foliehatt på huvudet när du gör det.

Sloped Mind och de flesta andra härinne bemödar sig med saklig, nedtonad och teknisk argumentation utan att blanda in för skribenten underförstådda känsloord.

Jag misstänker att om det är så att etablissemanget försöker skydda bopriser, tillgångspriser eller vad det vara må på de sparsammas bekostnad så är det helt enkelt för att de sparsamma är färre och dessutom inte kommer hamna på bar backe om man sakta knaprar på deras besparingar. En totalkrasch bland exempelvis bopriser däremot skulle vara till enorm onytta och problem för väldigt stora delar av befolkningen - men till gagn för en mindre del. I det läget är det ju helt rationellt och rimligt av makten att försöka lindra fallet på bekostnad av de färre.

Posted by Förståsigpåare on augusti 25, 2009 at 03:19 em CEST #

Förståsigpåare, det är nog en rimlig analys. Hursomhelst så hade det varit önskvärt om media på ett bättre sätt hade uppfyllt sin roll som granskare av Makten. Jag misstänker att det är det som gör kronofogden så upprörd, att ingen på ett seriöst sätt kan belysa RBs toksänkningar ur alla aspekter, dvs även lyfta fram de som betalar för kalaset, och vilka risker som är förknippade med att hålla alltför låga räntor alltför länge. Men med tanke på hur media helt okritiskt rapporterar all skrämselpropaganda om klimatet så kan jag bara konstatera att man kan lura i folk precis vad som helst.

Posted by 85.227.255.236 on augusti 25, 2009 at 06:28 em CEST #

Glömde signera mitt inlägg, sorry.

Posted by Fredrik L on augusti 25, 2009 at 06:29 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed