Fallande producentpriser i december

Idag publicerade SCB statistik för december över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik. Producentprisindex föll i december med ca 0,75% jämfört med föregående månad, vilket är en ganska dramatisk månadsförändring. Producentpriserna steg mellan december 2007 och december 2008 med ca 3,77%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror på en starkare utveckling för exportpriserna.

 figur 1. Vi såg under december för första gågen på länge ett stort fall för producentpriserna.

figur 2. Producentpriserna har under det senaste året stigit snabbare än konsumentpriserna

Kronförsvagningen syntes mycket tydligt på exportpriserna i november; mellan oktober och november steg exportpriserna med hela ca 1,7%. Jämfört med november 2007 var exportpriserna i november ca 6,0% högre. I december har dock prisutvecklingen vänt ner, trots att kronan fortsatte att försvagas mot de viktigaste valutorna.

figur 3. Novembers prishöjningar byttes i december i prisfall. Taget tillsammans med volymbortfallet förstår man att situationen är tuff för exportindustrin.

figur 4. 12-månadersförändringen har stigit mycket snabbt sedan i våras, men tappade lite i december. Vi ser här förklaringen till att producentpriserna stigit snabbare än konsumentpriserna: en starkare utveckling för exportpriserna.

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna.

figur 5. För femte månaden i rad föll priserna för inhemsk tillgång, trots kronfall. Fallet i december blev dramatiskt.

figur 6. Ökningstakten på 12 månaders sikt har nu kommit ner en bra bit jämfört med sommarens höga siffror. Differensen mellan förändringen av exportpriserna och priserna för inhemsk tillgång är stor.

Låt oss även titta på komponenterna som utgör prisindex för inhemsk tillgång.

figur 7. Vi ser tydligt att producentpriserna för hemmamarknaden utvecklas mycket svagt, efter att under första halvåret ha stigit snabbt. De senaste fem månadernas prisfall är påtagligt och ett tydligt tecken på svag inhemsk efterfrågan. Senast vi såg fem raka månader av fallande producentpriser för hemmamarknaden var 2001 och senast vi såg 6 raka månader av fall var 1991. Vi ser en dramatisk skillnad mellan utvecklingen för de priser man får vid export och de priser man får vid försäljning på hemmamarknaden. Detta återspeglar den svaga konjunkturen samt det stora kronfallet. 

figur 8. Efter en långvarigt stabil och snabb prisutveckling har nu 12-månaderstakten avtagit tydligt.

figur 9. Trots svagare krona har importpriserna utvecklats svagt. Vi fick se en ökning i november, men den kom efter stora prisfall och med ett stort kronfall. I december fick vi åter se stora prisfall. Fallande priser på olja har stor påverkan och eftersom oljepriset återhämtat sig något kan januari bjuda på en annan bild.

figur 10. Trots stort kronfall så faller 12-månadersökningen för importpriserna snabbt.

Producentpriserna visar fortsatt på hur svagt priserna utvecklades under slutet av förra året. Sedan dess har utvecklingen för vissa råvarupriser vänt en aning. Än så länge finns dock starka argument för Riksbanken att sänka räntan relativt kraftigt även vid nästa möte.

Permalink     1 CommentComments:

Förklara gärna för en okunnig:
"Kronförsvagningen syntes mycket tydligt på exportpriserna i november; mellan oktober och november steg exportpriserna med hela ca 1,7%. Jämfört med november 2007 var exportpriserna i november ca 6,0% högre. I december har dock prisutvecklingen vänt ner, trots att kronan fortsatte att försvagas mot de viktigaste valutorna."
Är det exportbolagen som säljer i utländsk valuta. Innebär detta att de inte gärna sänker priserna trots lägre kostnader. Är detta en fastställd trend eller en fördröjning pga gamla prislistor mm.
Är också förvånad över att importen också är så oberoende av den svaga kronan.
Kan vi se ändringen i december som en trend som ökar konkurrenskraften?

Posted by Lasse on januari 28, 2009 at 01:02 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed