Ovanligt dramatisk inflationsrapport. KPI +4,3%, KPIX +3,2%, KPIF +3,4%

KPI-rapporten för augusti blev ovanligt dramatisk. I fokus hamnade kraftiga nedrevideringar av KPI-siffrorna för tidigare månader. Speciellt för juli-siffran var revideringen ganska dramatisk, från att ha inneburit en 12-månadersökning på 4,4%, till att innebära en 12-månadersökning på 4,1%. Kanske skulle en korrekt siffra ha förändrat riksbankens räntebeslut. Låt oss dock lämna revideringarna där hän för stunden och fokusera på vad augusti-siffrorna säger oss. Inflationen under de senaste 12 månaderna ligger, som väntat, fortsatt på en hög nivå:


Om vi ser på de olika komponenternas betydelse för inflationstakten kan vi notera följande:

  1. De fallande oljepriserna märktes som väntat i viss utsträckning i augusti-siffran. Lägre drivmedelpriser bidrog med -0,2% till månadsförändringen för KPI, men bidraget till 12-månadersförändringen, som var 0,7% i juli, var nu +0,8%. Trots fallande bensinpriser så ökade alltså bränslets bidrag till 12-månaders-inflationen totalt. Sådana konstiga effekter får man eftersom bensinprisets prisfall mellan juli och augusti förra året nu föll ur 12-månadersinflationen.1 Framöver kommer vi få se allt större prishöjningar trilla ur 12-månadersvärdet, förutom under oktober och december, då små prisfall ramlar ur. Ifall bensinpriset ligger kvar på dagens nivåer kommer det dock dröja ända till maj nästa år innan bensinprisets hela bidrag till 12-månaders-inflationen är borta.
  2. Räntekostnader fortsätter att vara den främsta anledningen till den höga inflationsiffran. Under de senaste 12 månaderna bidrog de till inflationen med 1,3 procentenheter. Denna komponent kommer att stiga ytterligare i september, men sannolikt kommer sedan räntehöjningarnas bidrag till KPI att minska markant under det närmaste året, allt eftersom tidigare räntehöjningar faller ur 12-månadersförändringen utan att ersättas av nya räntehöjningar. Ifall räntesänkningar tar vid kommer förstås denna komponents bidrag till inflationen att avta mycket snabbt och detsamma gäller ifall kreditoron dämpas.
  3. Livsmedel och alkoholfria kostnader bidrog fortsatt med 1 procentenhet. Vi har sett att priserna på matråvaror fallit ganska markant och snart borde detta kunna få genomslag. Dessutom steg matpriserna mycket snabbt under förra hösten. Utsikterna är mycket goda för att bidraget från denna komponent faller under hösten. De priser som stigit mest bland de tyngre komponenterna inom livsmedel är priserna på bröd och spannmålsprodukter (+12,1%) och Mjölk, ost och ägg (+11,3%). Vad gäller spannmålsåpriserna har dessa fallit markant och vad gäller mjölk, ost och ägg, så börjar vi snart "äta" bort förra höstens prishöjningar. Mjölk, ost och ägg steg med hela 8,62% i pris mellan augusti 2007 och februari 2008. Någon liknande prisstegring iår tycks inte trolig just nu. Tvärtom annonserade Arla idag att man sänker ersättningen för mjölk till bönder med hela 7%.
  4. Kläder och skor. Efter revideringarna nedåt för denna komponent så ser utvecklingen väldigt mild ut för denna tidigare under året. I augusti steg dock priserna något mer än väntat. Att de skulle stiga efter reorna i juli var väntat, men de flesta väntade sig nog att få se en mindre ökning i augusti och desto mer i september. Det återstår att se ifall vi får stora ökningar i både augusti och september eller om prishöjningarna klarades av tidigt i år och att den svagare konjunkturen sätter tillräcklig press på klädbutikerna för att hålla nere prisökningarna i september. Denna komponent bidrog dock endast med 0,1 procentenhet till 12-månadersinflationen och vi förväntar oss inte att denna komponent kommer att orsaka några kraftiga inflationsimpulser.

Om dessa komponenter utvecklas som vi förväntar oss under hösten, samtidigt som övriga komponenter fortsätter att hålla sig på mattan, så kommer inflationstakten att dämpas tydligt i varje fall från och med oktober-inflationen (kanske redan från september, men höjda räntor kommer att slå i september) och under hösten och vintern.

1I en artikel jag publicerar på denna sajt senare i veckan diskuterar jag detta problem och hur man hanterar det.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed