Om SCB:s felräkning - transparens en lösning

I samband med dagens presentation av KPI-siffrorna för augusti så reviderade SCB ner KPI för tidigare månader. 12-månaderstakten för KPI-inflationen till och med juli reviderades ner med hela tre tiondels procentenhet.

Pressen frågade sig förstås snabbt ifall riksbankens räntehöjning hade blivit av ifall direktionen haft korrekta inflationssiffror att utgå ifrån (affarsvarlden.se, di.se, dn.se, e24.se, va.se). Om vi dessutom tänker på att SCB:s BNP-siffror också påverkade riksbanken i riktning mot en räntehöjning, på grund av den svaga siffrans effekt på produktiviteten, och att den siffran också ser ganska konstig ut, så är det inte helt långsökt att felaktiga siffror från SCB kan ha haft en direkt påverkan på riksbankens beslut att höja.

Ifall vi får se en tydlig upprevidering av produktiviteten så kommer de två starkaste av riksbankens tre argument för en höjning (det tredje var inflationsförväntningarna) ha påverkats tydligt av bristfällig statistik.

Jag gör framförallt två reflektioner efter dagens revideringar.

  1. När visste SCB att man skulle behöva revidera ner inflationssiffrorna? När börsnoterade företag upptäcker att siffror man tidigare kommunicerat inte uppnås, eller behöver revideras, har de krav på sig att meddela detta skyndsamt. En inflationssiffra från SCB har en mycket större påverkan än ett enskilts företags problem och det är därför mycket viktigt att informationen sprids skyndsamt och korrekt. Enligt uppgifter på e24.se så kände SCB till problemet sedan ganska länge. Vissa aktörer har varit i kontakt med SCB och därmed haft viss "inside information" i ärendet. Det är allvarligt.
  2. En långsiktig lösning på problemet med bristfällig statistik tror jag är en ökad transparens från SCB:s sida. SCB kommer givetvis aldrig att kunna garantera felfrihet. Låt oss dock säga att SCB på sin hemsida skulle publicera hela sitt prisunderlag som de baserar KPI-beräkningen på. Då skulle en sajt som denna kunna göra kompletta skuggberäkningar, både med samma metod som SCB använder sig av, och också med andra metoder, för att beräkna inflationen utifrån samma källmaterial. Detta skulle öka sannolikheten att konstigheter upptäcks i tid och det skulle också kunna ge en bredare bild av inflationen. Med tanke på att SCB är en statistikbyrå i demokratins tjänst, så känns inte detta som en orimlig tanke. SCB har inget behov av att av kommersiella skäl hindra konkurrerande KPI-beräkningar.
Så, SCB, när tänker ni lägga upp källmaterialet på er sajt, i ett format som är vänligt för automatisk inläsning?

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed