Om Regeringens åtgärder för att öka utlåningen

Regeringen föreslog i tisdags vad de kallar "åtgärder för att stärka bankernas kapitalbas och därmed öka utlåningen". För en månad sedan kommenterade jag diskussionerna om en sådan åtgärd här.

Redan i förslagets rubrik säger regeringen vad målet är; det är tydligt uttryckt som ökad utlåning. Man betonar tydligt att åtgärderna inte handlar om att undsätta banker på fallrepet utan om att åtgärderna är offensiva för att förbättra kredittillgången. "Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor", säger Anders Borg om åtgärden, enligt DN.se. Det handlar inte om riktade insatser för att stödja specifika företag eller sektorer utan åtgärden är en generell åtgärd för att öka kreditgivningen totalt, vilket innebär att det är en åtgärd för att öka penningmängden.

Med andra ord är detta en penningpolitisk åtgärd och i praktiken innebär det att man gör ett avsteg från principen om att penningpolitiken ska utföras av en oberoende Riksbank som är ensamt ansvarig för inflationsmålet. Just nu tycks man resonera att alla kockar ska vara med och koka den penningpolitiska soppan för att den ska bli bra nog.

I praktiken är kanske inte åtgärden så dramatiskt som jag får det att låta som. Kan man verkligen i en situation som denna bry sig om principer som att Riksbanken är ansvarig för att styra de monetära förhållandena? Via finanspolitiken så påverkar ju redan regeringen ständigt inflationstryck och tillväxt, så är detta verkligen något helt annat?

Det är ju också bara ett erbjudande från statens sida och vi vet inte ifall bankerna alls kommer att utnyttja det och isåfall i vilken utsträckning. Ifall bankerna utnyttjar stödet så vet vi inte heller att de faktiskt använder det nya kapitalet till att öka sin utlåning, eller om det isåfall kommer användas för att bygga upp reserver för att klara fortsatta problem och ökade kapitalkrav på marknaderna. Vi har alltså kvar vissa skyddsbarriärer som kan hindra pengarna från att faktiskt ge penningpolitiska effekter i form av en oönskvärd kreditexpansion.

Det är också en åtgärd som sannolikt kommer att ge ett ganska gott resultat för statskassan, då sannolikheten är stor att man kommer att få skjuta till hybridkapital med hög avkastning, och det är en åtgärd som bankerna borde kunna gå med i. För bankerna, skattebetalarna och låntagarna ser det alltså på pappret ut som en rätt så bra idé. Man skulle alltså kunna argumentera för att det är en bra och pragmatisk lösning som kan få en viss praktisk betydelse för att stärka bankernas kapitalställning utan större kostnad för skattebetalarna.

Även med dessa argument för åtgärden så är jag skeptisk. Jag ogillar att man öppnar för att regeringen ska föra penningpolitik och att regeringen ska uppmana banker att låna ut mer. Detta fall må vara odramatiskt, men vad händer nästa gång? Det finns starka skäl till att inte låta regeringen vara med och styra penningpoltiken. Om man vill vara cynisk kan det vara värt att påminna om att regeringen har en högst uppenbar motivation till att orsaka en politisk konjunkturcykel, men stigande kreditgivning inför och under valår; ifall de negativa konsekvenserna kommer först efter valet, och åtgärderna ger en sämre utveckling på sikt, så är detta inte nödvändigtvis något större problem. Detta är inte bara något hypotetiskt resonemang, utan detta var en realitet innan vi fick oberoende centralbanker i västvärlden. Det är därför viktigt att låta en oberoende Riksbank sköta penningpolitiken.

Man kan också påpeka att staten hade en roll i att skapa den allt för lättvindiga amerikanska kreditgivningen, som varit en av anledningarna till denna kris, just genom att närmast beordra bankerna att låna ut mer. Har man inte lärt sig läxan om att staten aldrig ska säga åt bankerna att låna ut mer än de gör? Ifall regeringen pressar bankerna att låna ut mer så tar man också över en del av det moraliska ansvaret för den kreditgivningen. Ifall regeringen förmår bankerna att göra dålig lån, kommer man ändå lägga all skuld på bankdirektörerna och deras bonusar ifall kreditförluster uppstår?

Generellt tycker jag att finansdepartementet och finansministern i den nuvarande regeringen har hanterat sin uppgift med bravur. Man genomförde viktiga reformer på utbudssidan under högkonjunkturen som innebar att vi slapp den värsta överhettningen, samtidigt som man byggde upp ett stort budgetöverskott. Vi gick därför in i krisen med ett högt sparande för både staten och privatpersoner, vilket jag tidigare noterat här.

Den finanspolitiska responsen på krisen har också varit bra. Däremot tycker jag att man i bemötandet av kreditkrisen kanske varit lite väl pragmatisk och i allt för hög utsträckning ger sig in i riskfyllda åtgärder som riskerar att förstöra mycket mer på lång sikt än de hjälper på kort sikt. Om man fortsätter vara cynisk skulle man kunna konstatera att det därigenom är en ganska bra lösning för politiker. Uppsidan finns på rätt kort sikt och nedsidan finns på lång sikt, när nya politiker tagit över. Att visa handlingskraft ger mycket fler politiska poäng än att visa kyla. Oppositionen förvärrar förstås saken genom att ständigt klaga på att regeringen är för passiv och mana till snabbverkande symtomatiska panikåtgärder snarare än genomtänkta och långsiktiga lösningar på de verkliga problemen.

Värt att notera är också att man säger att dessa åtgärder delvis ska betalas av den stabilitetsfond man håller på att bygga upp för att klara framtida kriser bättre. Man tar alltså av de reserver som var tänkta för att användas för att skydda ett banksystem från kollaps, för offensiva åtgärder som ska öka utlåningen, storleken på bankernas balansräkningar och därigenom kanske på sikt systemrisken, genom att man i ännu högre grad gör bankerna too big to fail, när de även sitter på skattebetalarnas pengar.

För den som vill läsa om hur tillskott av hybridkapital/primärkapitaltillskott påverkar bankerna möjligheter till utlåning finns ett gammalt inlägg om detta här.

Permalink     9 CommentsComments:

Idag steg BDI med 15%. Samtidigt står det alltmer klart att råvaruindex har bottnat, kanske vi till och med kan se en viss uppgång för industrimetaller. De norska huspriserna tycks vara på väg uppåt och de svenska tycks ha slutat falla. Oljan är visserligen fortfarande fast på $40 fatet, men det kan ha sin förklaring i att USA konsumerar nästan all olja som produceras och USA är fast i ett depressionsliknande tillstånd som man får svårt att ta sig ur.

Min fråga är denna, och som jag hoppas att du får tid att utveckla i en framtida bloggpost: finns det inte mer att säga om den "decouplingsteori" som blev så förhånad förra året? Visst, den övriga världen kan inte gå opåverkad genom en amerikansk finansiell härdsmälta, men det var det väl aldrig någon som trodde. Men om vi vill förklara att BDI en dag siger med 15% och 40% den senaste månaden så kan vi knappast hänvisa till den amerikanska ekonomins inneboende motståndskraft när vi vet att alla makrotal i USA idag är sämre än väntat. Det måste bero på faktorer utanför USA.

Posted by Mats on februari 04, 2009 at 11:58 em CET #

Skillnaden mellan denna lösning och en direkt statlig investeringsbank är intressant.
Nu får bankerna sköta kreditprövning vad jag förstår. De har varit oförsiktiga med detta i Baltikum och har väl en del surdegar även i Sverige. Kanske är de mer försiktiga nu. Tydligen får de låna ut till Svensk Internationella storföretag som har svårt att förnya sina krediter utomlands. Våra stora industrier har goda möjligheter så snart marknaden återhämtar sig , speciellt med dagens låga kronkurs.

Posted by Lasse on februari 05, 2009 at 10:11 fm CET #

Mats:

Utvecklingen för BDI är klart intressant och det kommer att bli mycket intressant att se hur världshandeln utvecklas under januari och februari.

Decoupling har blivit lite av ett modeord som många älskar att hata. Det finns ingen dramatik i det som hänt i världen avseende korrelation mellan tillväxt i olika regioner.

Korrelationen mellan ekonomisk utveckling i olika länder finns och är högst tydlig, men den är långt ifrån fullständig. Egentligen finns det inte någon princip ekonomer är oense om här, utan det är bara frågan om gradskillnader i vilken utsträckning man tror på korrelation mellan tillväxt i exempelvis USA och Kina. Ingen tror att Kina är opåverkat av en kris i USA och ingen tror att Kina med automatik måste få lika dålig tillväxt som USA.

Posted by Sloped Mind on februari 05, 2009 at 09:34 em CET #

Tror att BDI har ökat så kraftigt främst beroende på att Kina har "kört ner" sina lagar av järnmalm, kol och nu behöver fylla på...tror inte att det är riktigt för "trade" vilket vore underbart. Men någonstan skall väll det börja

Posted by Magnus on februari 05, 2009 at 10:24 em CET #

BDI låg på så låga nivåer att det var mer ekonomiskt att parkera fartygen. Rederierna har utvalda platser där de kan ankra sina fartyg. De vill givetvis komma nära dessa platser med fraktrutter varpå det tar lite tid. Det har till sist lett till en utbudsminskning varpå en återhämtning av BDI har skett. Återhämtningen har inget med ökad efterfrågan att göra.

Posted by MacroMind on februari 06, 2009 at 08:43 em CET #

Intressant synpunkt MacroMind!

Jag tror absolut att utbudet påverkat, men frågan är om det kan förklara hela uppgången, som skett väldigt snabbt. Det tyder i varje fall inte på fritt fall i efterfrågan. Ifall den fortsätter upp mot 2500 får man nog börja ta tecknen på visst allvar.

Posted by Sloped Mind on februari 06, 2009 at 09:03 em CET #

I denna rapport från JP Morgan (oktober 2008) återfinns intressanta diskussioner om kollapsen av BDI, diskussioner om parkering av fartyg, och skrotning mm
http://www.scribd.com/doc/7502663/20081023-JMP-Reasons-Behind-the-Collapse-of-BDI

En 51 sidig rapport om rater historiska grafer mm finns i nedanstående papper från Morgan Stanley 12 jan 2009:

http://www.scribd.com/doc/10216517/20090112-MS-Commodity-Shipping

Posted by Mikael Ros on februari 07, 2009 at 09:31 fm CET #

Givetvis kommer efterfrågan återhämta sig. För närvarande försöker alla tömma sina lager, vilket trycker ned efterfrågan långt under rimlig nivå. När lagren väl är tömda kommer efterfrågan stiga igen.

Mikael Ros - Tack för länken!

Posted by MacroMind on februari 08, 2009 at 11:06 em CET #

Ja, tack för länkarna Mikael!

Appropå inläggets ämne. Är det bara jag som får känslan av att staten just nu tycks säga till bankerna att det värsta de kan göra inte är att låna ut för mycket, utan att låna ut för lite?

Tack vare att de svenska bankerna i huvudsak trots allt varit jämförelsevis konservativa så har vi klarat oss relativt milt undan kreditkrisen, men staten ägnar sig nu åt att skälla på den konservativa hållningen och vill få banker att låna ut mer. Detta visas bland annat genom att man om man deltar i den statliga garantin för upplåning får lägre avgift till stabilitetsfonden, genom att garantiavgiften delvis får räknas av mot avgiften för stabilitetsfonden.

Den som är försiktig och därför klarat sig bra, och därmed inte behöver statlig hjälp, ska klagas på och straffas, medan den som lånat ut för lättvindigt ska ses som den goda som ska belönas. Man får alltså, om man behövt statlig hjälp, rabatt på avgiften till den fond som ska kunna ge statlig hjälp i framtiden. Detta går på tvärs med traditionell försäkringstänkande, där den som råkar ut för en skada får betala högre premier i framtiden, inte lägre. Tänk om mitt försäkringsbolag skulle gå med på att sänka min framtida premie med 50% av det jag fick stå för själv vid vattenskadan, som tack för att jag utnyttjade försäkringen...

Innebär inte detta uppenbar Moral hazard?

Posted by Sloped Mind on februari 09, 2009 at 07:18 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed