Om human asylpolitik, Sverigedemokraterna och de etablerade partierna

Denna blogg handlar normalt inte om partipolitik, men såhär dagen innan valet tar jag mig friheten att skriva om något jag tror är viktigt och jag funderat mycket över. Det handlar om hur Sverigedemokraterna och diskussionen om asylpolitik och integration hanterats av de etablerade partierna och mediaetablisemanget och vilka skadeverkningar jag tror att det fått.

Jag har två huvudpoänger jag skulle vilja få fram. Den ena är att framtiden för den svenska humana asylpolitiken inte i första hand kommer avgörs av partival, utan av väljarnas inställning till just asylpolitiken. Debatten handlar nästan helt om Sverigedemokraterna, trots att Sverigedemokraterna inte är problemet, utan endast ett symtom på problemen. Att angripa Sverigedemokraterna med argument om att deras företrädare är dåliga, eller att de har sina rötter i rasistiska rörelser hjälper ingenting alls med det egentliga problemet, nämligen att en hel del människor vill att Sverige inför en väldigt restriktiv flyktingpolitik. I en demokrati kan man inte vinna slaget mot en åsikt genom att slåss mot åsiktens företrädare.

Den andra poängen är att grunden för den humana asylpolitiken inte har något alls att göra med mångkultur, pizzerior eller ekonomiska effekter av asylpolitiken, och det är denna poäng jag vill fokusera på i detta inlägg.

För en partistrateg är det inte självklart att man ska försöka leverera den historia som ligger allra närmast den verklighet man ser, utan en strategi utarbetas även med stor hänsyn tagen till vilka argument man tror kommer att bita på opinionen så att det egna partiet får fler röster. Ärlighet och öppenhet får ofta stryka på foten för strategiska och taktiska hänsyn, och historien om den svenska asylpolitiken och den svenska integrationspolitiken utgör inget undantag från detta.

Eftersom nästan all partikommunikation har som syfte att stärka det egna partiet så ger man aldrig hela bilden. Man vill inte ställa sig naken inför folket och berätta om vilka problem som finns, utan att ha någon enkel lösning på problemen (ifall man nu inte tror att det är just det väljarna vill att man ska göra).

När Sverigedemokraterna pratar om problemen med kriminalitet i de invandrartäta förorterna, eller invandrares överrepresentation bland dömda brottslingar, har sällan övriga politiker några bra svar. När någon Sverigedemokrat påstår att muslimer är överrepresenterade som våldtäktsmän så svarar ibland debattmotståndaren att vi inte kan veta det, eftersom någon sådan statistik inte förs.

Ett påstående, som sannolikt en ganska stor del av befolkningen tror på, bemöts med ingenting; det enda vi får är en upplysning om att det kanske är sant och kanske är osant. Med tanke på all den statistik som förs i Sverige är det lätt för Sverigedemokraterna att vinna den debatten genom att hävda att etablissemanget inte vill visa den ”sanna” bilden av invandrares kriminalitet. Dessutom kan de peka på att den statistik som faktiskt förs visar på en överrepresentation för invandrare bland dömda brottslingar.

Kommer en sådan debatt på något sett ge åhörarna en positivare syn på asylpolitiken?

När en Sverigedemokrat påstår att invandringen är ett hot mot den svenska kulturen, och debattmotståndaren tar upp hur Pizza och Kebab numer är populära inslag i den svenska kulturen, så är vi alla som vill se en human asylpolitik förlorare.

Istället för att våga erkänna svårigheterna med integration och starta en seriös diskussion om hur vi kan lösa problemen, så försöker man hålla problemen ifrån sig eller trivialisera dem. En trivialisering av frågorna hjälper dock endast de som har enkla svar på frågorna. Eftersom dessa problem faktiskt är något som oroar väldigt många människor, är det direkt farligt att trivialisera dem.

Jag tror att om de etablerade partierna närmade sig dessa frågor på ett öppet och ärligt sätt, med fokus på det viktiga, så skulle vi inte nu ha ett Sverigedemokratiskt parti på tröskeln till riksdagen; och ännu viktigare, det skulle inte finnas någon grogrund för ett parti av det slaget.

När de etablerade partierna börjar argumentera för fördelarna med mångkultur, eller vinsterna Sverige gör på flyktingmottagningen, så spelar de ett spel som endast gynnar Sverigedemokraterna. Man reducerar frågan till en diskussion om vilken asylpolitik som vore bäst för Sverige.

Anledningen till att vi tar emot flyktingar har dock inget alls att göra med en vilja att skapa ett mångkulturellt samhälle, eller tankar om att Sverige skulle tjäna ekonomiskt på flyktingmottagandet, utan det är rena efterhandskonstruktioner.

Vi tar emot flyktingar för att det finns människor som för att rädda sig själva måste fly från det land de bor i.

Detta är den enda anledning till att vi för en generös asylpolitik. Vi började inte ta emot flyktingar för att det svenska folket ville bygga ett nytt mångkulturellt samhälle. Vi började inte ta emot flyktingar för att vi trodde att det skulle ge oss ekonomisk vinning. Vi började ta emot flyktingar på grund av att andra människor behövde en fristad från förföljelse.

Så länge vi har krig i världen, med barn som får leva sina nätter i rädsla för att dö eller bli ensamma efter att föräldrarna dött, så länge vi har barn som rekryteras till krig och lär sig att mörda, så länge människor riskerar att torteras och dödas för sina åsikters skull, så länge behöver vi vara beredda på att välkomna människor till vår relativa trygghet och rikedom i Sverige.

Huruvida vi ”tjänar” på att ta emot dessa människor är fullkomligt irrelevant, och det är synd och skam att så många anhängare av en human asylpolitik gör det till det centrala i diskussionen. Att ge sig in i den diskussionen flyttar fokus från det viktiga till det oviktiga och för in politiker i ett spel där ärlighet, öppenhet och känslor ersätts av strategi och taktik.

Själv är jag övertygad om att flyktingmottagandet måste få kosta. Vi borde inte ägna oss åt att förneka att mottagande av personer som flytt sin hemland är svårt. Vi borde inte låtsas som att de som kommer hit, efter att ofta ha gått igenom värre situationer än vi ens kan drömma om, omedelbart skulle jubla över att komma till Sverige och omedelbart förvandlas till lyckliga produktiva medborgare.

Även om vi alla är lika från början, så är inte det barn som spenderat sina dagar i svensk skola densamma som den som vuxit upp i krig eller i en ofri och extremt hieararkisk religiös diktatur.

Denna skillnad suddas inte heller med någon automatik ut på en generation. Föräldrarnas erfarenheter av livet och roll i samhället spelar förstås en stor roll för barnens uppväxt, och det finns en anledning till att vi pratar så mycket om hur viktig förskolan och skolan är och hur viktigt det är att demokratiska värderingar lärs ut – barndomen spelar roll.

Detta har inget med etnicitet att göra utan är självklart och allmänmänskligt.

Genom att inte våga erkänna svårigheterna så ges flyktingmottagandet aldrig tillräckliga resurser, utan problemen bara växer. För att inte ge motståndare till asylpolitiken vatten på sin kvarn vill man hålla nere kostnaderna för asylpolitiken, vilket ironiskt nog mycket väl kan leda till sämre resultat för integrationspolitiken, med en större främlingsrädsla som följd. Återigen blir taktik ett hinder för reslutat. Vi borde alltid vara fullständigt öppna med vad flyktingmottagandet måste kosta för att lyckas. En snål integrationspolitik kommer att sluta med en ändrad asylpolitik.

Rädslan för att genom att erkänna problemen ge fel sida poänger innebär också att man inte vågar ta tag i den minskade trygghet som många upplever är ett resultat av ökad flyktingmottagning.

Att räddningspersonal inte utan poliseskort kan ta sig fram dit de behövs, är fruktansvärt, och kan inte accepteras alls. Brottsligheten ligger i vissa förorter på en fullständigt oacceptabel nivå. Resurser för att hantera de långsiktiga problemen måste kombineras med åtgärder för att komma åt brottsligheten och otryggheten här och nu. Reaktionen borde enligt mig vara kraftfullare än den är. Det har inget som helst med främlingsfientlighet att göra att reagera kraftfullt på sådana tendenser och det skadar den humana asylpolitiken när företrädare för politiken anklagar andra etablerade partier för att ”flirta med Sverigedemokraterna” när de vill se krafttag.

Otrygghet och rädsla beror inte heller på främlingsfientlighet, men när inget görs åt rädslan riskerar rädslan att utvecklas till fientlighet. När människor upplever att politikerna inte har läget under kontroll i invandrartäta områden så är det fullt rimligt att de blir rädda. Om man inte tror att våra myndigheter kan hantera integrationen av de flyktingar vi tar emot, så blir det naturligt att vilja minska flyktingströmmen.

För att förstå främlingsfientligheten måste man förstå att Sverigedemokraternas väljare är inte eliten, inte makten, inte etablissemanget. Det är inte (i huvudsak) personer som från en position av styrka i samhället attackerar en svag grupp, utan det handlar om en svag grupp som attackerar en ännu svagare grupp. Sverigedemokraterna är inte starka på Östermalm, utan bland arbetare i invandrartäta kommuner i Skåne.

Man kan inte omvända dessa människor genom att från en position av makt över dem attackera dem. Dessa väljare har väldigt svag tilltro till etablissemanget så när etablissemanget säger åt dem att de gör fel och är onda, så stärker det endast deras aversion mot systemet. Genom att istället ta rädslan och utsattheten på allvar kan man vända utvecklingen.

Vi måste därför ta den rädsla som finns på allra största allvar. Det gäller både rädslan för ökad brottslighet och rädslan för en förändring av den svenska kulturen. Rädsla som hanteras är inte farlig, men rädsla som bemöts med nonchalans eller till och med förolämpningar kan dock snabbt förvandlas till fientlighet.

Jag tror att de etablerade partierna måste tänka om ifall inte motståndet mot vår asylpolitik ska växa.

Genom att påminna om varför vi tar emot flyktingar, med en ökad ärlighet, öppenhet och insatser för tryggheten kan utvecklingen vändas.

Tillägg: På valdagen skriver Olof Ruin en intressant debattartikel i DN på ett liknande tema.

Permalink     18 CommentsComments:

Hurra vad bra skrivet!

Posted by Gustav on september 18, 2010 at 06:23 em CEST #

Ett helt, långt, inlägg om flyktingar utan att nämna att andelen flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under gångna decennierna understiger 10% av totalen. "Humanitära skäl", "skyddsbehövande" och "arbetskraftsinvandring" är alla exempel på konstruerade skäl som saknar verkligt behov av skydd, men som ändå tilldelas permanenta uppehållstillstånd och livstids försörjning på svenska skattebetalares bekostnad.

Har du överhuvudtaget hört talas om asylturism, flyktingsmugglare där du förutom resan även får en lämplig snyfthistoria tilldelad för att garantera uppehållstillstånd, skenäktenskap, pass som spolas ned i toaletterna på Arlanda osv?

Du skriver att "Vi tar emot flyktingar för att det finns människor som för att rädda sig själva måste fly från det land de bor i."

Har du ens funderat på varför dessa personer "flyr" till ett kallt land i norra Europa, i vissa fall på motsatt sida av jordklotet? Har du ens funderat på att det möjligen kan ha att göra med vår slapphänta asylprocess och våra rakt igenom okritiska media samt generösa bidragssystem att göra?

Jag har inget emot att ge verkliga flyktingar och verkligt förföljda människor en fristad i Sverige. Dock så gäller det då att de anpassar sig till det svenska samhället, följer svenska lagar och regler samt kan styrka att de verkligen ÄR just förföljda och inte bara ekonomiska välfärdsflyktingar.

Posted by Marcus on september 18, 2010 at 09:02 em CEST #

Tack, bra skrivet.
Håller med om att det ska få kosta med en human invandringspolititik. Det kostar, och det har vi råd med, det måste vi ha råd med.

Posted by Johan on september 19, 2010 at 12:18 fm CEST #

Hmmm, ett knarkarpar som inte klarar av att sköta sitt enda barn löser inte problemet genom att skaffa fler. Vem som helst som befunnit sig på en skola i förorten vet att vi inte klarar av att sköta våra barn. På vissa skolor har man satt in metalltoalleter och handfat istället för porslin då de blir sönderslagna med en gång. Busskurerna har inga glas, de är sönderslagna. De små kioskerna (som drivs av icke svenskar) stänger igen för att de har inbrott flera gånger i månaden.

Det är inte frågan om främlighetsfientlighet att utan om att vi inte kan ta hand om våra barn!

Posted by Erik on september 19, 2010 at 08:52 fm CEST #

Marcus:

Självklart finns det personer som missbrukar ett generöst system, oavsett om det gäller sjukförsäkring, flyktingmottagande eller ROT. De flesta av oss tycker också att det är fullt rimligt att motarbeta det fusket. Samtidigt är det inte helt lätt att motverka fusk utan att det drabbar de oskyldiga. Bara för att man vet att vissa historier om skyddsbehov är uppdiktade så betyder inte det att det är lätt att skilja de äkta från de falska. Kräver man allt för djup bevisning kommer man också missa en del med högst verkliga behov. Avvägningen kring vilka detaljregler som behövs är dock en helt annan fråga än hur grunden för den svenska asylpolitiken ska se ut.

Erik:

I mitt inlägg skriver jag en hel del om att bekämpa den otrygghet du pratar om. Jag skriver också att allt för lite görs för att hantera den.

Posted by Karl Avedal on september 19, 2010 at 09:41 fm CEST #

Det handlar ju inte bara om att tro eller inte tro på asylhistorierna. Det handlar mer om att fatta vettiga principbeslut om situationen i olika länder. Irak t.ex. är det ju relativt lugnt nu med reguljära flyglinjer till alla delar av landet och därför finns det inget skäl att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande från detta land. Visst, det förekommer skottlossning och sprängattentat, men det handlar om en försvinnande liten risk trots allt. Risken är större att omkomma i en trafikolycka. Inte heller för asylsökande från Somalia finns det asylskäl då alla grupper där kan söka skydd inom den egna klanen. Andra exempel på åtgärder är t.ex DNA test vid anhöriginvandring för att motverka skenäktenskap mm samt att införa verkliga regler om försörjningsplikt vid anhöriginvandring.

Du skriver om "förföljelse" precis som många andra flyktingkramare. Handen på hjärtat, hur många asylsökande är egentligen "förföljda"? Exemplen som lyfts fram handlar oftast om politiskt aktiva från Iran, men dessa är ju högst nån enstaka procent av de asylsökande.

Ett stort problem inom hela detta område är också det Orwellska språk som växt fram. "Ensamkommande flyktingbarn" som är varken ensamma, flyktingar eller barn framställs i media på ett 100% ensidigt sätt. Aldrig hör man om tveksamma fall, att tandtester i Norge visar att merparten är över 18 år eller om de problem som finns inom gruppen. "Papperlösa" är ett annat påhittat ord för att beskriva illegala invandrare. Ibland läser man rubriker som "Flyktingfamilj riskerar avvisning", vilket är ett helt felaktigt sätt att uttrycka det då avvisning innebär att man fått avslag och alltså per definition INTE är flykting.

Hela detta politikområde formligen sprudlar av missförhållanden, tveksamheter och en naivitet som inte vet några gränser. Det är verkligen dags att inta en mer nykter och verklighetsnära syn på invandringen och här spelar SD en central roll som det enda parti som tar frågan på allvar.

Posted by Marcus on september 19, 2010 at 10:48 fm CEST #

Hmm lite splittrad till vad du skriver. Jag är själv också för en human asylpolitik och jag tror att invandrare berikar Sverige på lång sikt. Dock så kan jag inte hjälpa att fundera över

* Rättviseaspekten - Då det finns X miljoner flyktingar (eller människor i nöd) världen över, varför fokuserar vi på dem som har råd att tex resa genom Europa, från land till land för att sedan nå Sverige? Om vi har en kvota varför inte tillåta X personer ifrån olika kaosländer asyl (Haiti, Ruanda, etc), tex via ambassaden i landet ifråga
* Hjälp till självhjälp. Jag hörde Carl Bildt prata om detta för 10-15 år sedan och nu gör SD det också. Kanske ger flyktinghjälp i närområdet ett bättre resultat
* Hur många invandrare klarar vi av? Ifrån gruppdynamiken är det känt att en grupp inte klarar för stora förändringar (applicera på stadsdel/stad/kommun). Alla är nog överens om att Sverige inte kan hjälpa alla men hur många kan vi hjälpa? Kanske hjälper det om vi sätter en siffra per år

/Henrik

Posted by Henrik on september 22, 2010 at 07:40 em CEST #

Bra inlägg som i princip stödjer den politik som förespråkas av SD, men utan slängar åt dem som är här.
Vi tar emot många, men just flyktingmottagningen är humanitär och borde få kosta.
Men resterande invandring ger problem eftersom vi inte har en fungerande mottagning som kan tillvarata arbetsförmågan.
Detta drabbar i första hand dem som kommer hit.

Posted by Lasse on september 24, 2010 at 10:35 fm CEST #

Mkt bra skrivet inlägg !
@Lasse: Du gör samma generalmisstag som många andra: Du måste skilja på invandring och flyktingmottagning !

När det gäller invandrare så är det personer som kommer hit med avsikt att bygga ett liv här. Dessa personer berikar Sverige, och är dessutom ofta drivna - och SKA försörja sig själva - de är inte offer på ngt sätt.
Flyktingar flyr hit från ngt och avsikten bör vara att ta hand om dessa utsatta personer för att sedan kunna hjälpa dom tillbaka. Vill dom efter ngt- ett par år stanna permanent så skall dom ingå i gruppen "invandrare" och därmed så skall dom bli självförsörjande...

/K

Posted by Klas2k on september 28, 2010 at 09:29 fm CEST #

"det egentliga problemet, nämligen att en hel del människor vill att Sverige inför en väldigt restriktiv flyktingpolitik"

Det är en personlig värdering, i likhet med alla andra värderingar. Anser du att din värdering skulle vara bättre än andras värderingar, t.ex. Sverigedemokraters, på någon *objektiv* grund?

Jag har inte hört någon säga att Finlands problem är den restriktiva flyktingpolitiken.

Jag häpnade när Danmark kritiserades för regeln att flyktingar som åker på semester till sitt hemland blir av med uppehållstillståndet. Det låter högst rimligt då flyktbehovet bevisligen inte finns.

Hur folkpartiet kan anses icke-rasistiskt i PK-kretsar när de vill förbjuda slöja i skolan och införa språktester överstiger mitt förstånd. Godtycket regerar.

Öppenhet har varit ett segerrecept för främst anglosaxiska länder under ett par århundraden. Under den perioden har dock invandringen varit till största delen europeisk. 1800-talets fria invandring i USA gällde fullt ut bara vita protestanter. Människor med handikapp släpptes inte i hamn utan fraktbolagen fick böta och ta med dem hem igen.

Posted by Johan Nilsson on oktober 06, 2010 at 09:13 em CEST #

Enda anledningen till att idioterna i (SD) går framåt är att de övriga partierna vägrar diskutera att det är problem med invandringen och att politiken har havererat sedan lång tid tillbaka.

Politikerna i regeringarna sedan 80-talet har stuckit huvudet i sanden och talat vackra ord om hur fint det är med flyktingar. I själva verket har endast sju procent av de som fått permanent uppehållstillstånd flyktingstatus. Ganska många tänkande människor kan se att det är stor skillnad på verkligheten och de vackra orden. Och alldeles för många lägger sin röst på SD.

Som ett brev på posten har vi fått in SD i riksdagen - ett utpräglat enfrågeparti för, precis som Karl påpekar, lågutbildade arbetare i glesbygd.

Jag skulle vilja att de övriga partierna diskuterade följande, på ett seriöst sätt:

- Varför ska vi, som antagligen enda land i världen, ta emot folk som medvetet har förstört sina ID-handlingar under resan? I stort sett samtliga saknar ID. På vilket sätt är det humant?

- Hur kan vi kontrollera anhöriginvandringen när inga invandrare har ID? Vi i Sverige framstår ju som lättlurade fånar där vem som helst kan uppge sig som "släkting". Men så är också anhöriginvandringen flera gånger större än asylinvandringen. Är någon förvånad?

- Varför ska vi ha ett system där vi ger en fristad till analfabeter som har små möjligheter att försörja sig i det postindustriella samhälle som Sverige är idag? Vi behöver invandrare som kan jobba, men vi tar emot sådana som hamnar utanför arbetsmarknaden. Här finns sprängstoff, så det räcker och blir över.

Sen undrar jag varför ska vi acceptera att brandkåren måste ha poliseskort för att ungjävlarna i förorterna kastar sten på dem? Skulle vi acceptera det om de vore svenskfödda? Jag skulle fan vilja kalla in militären och låta dem skjuta skarpt, så förbannad blir jag.

Posted by Ingemar on oktober 07, 2010 at 04:29 em CEST #

SD:s framgångar har knappast med lågkonjunkturen att göra (där man totalt missat det faktum att riksbanken genom effektiv penningpolitik räddat Sverige från kris; finanspolitikiska styrmedel finns ju knappt, varför jag tycker Borg fått lite för mkt cred i det hela) En förklaring kan snarare vara att större partier använt sig av brun propaganda, vilket bidragit till att dessa åsikter blivit rumsrena. Emellertid ligger nog den viktigaste förklaringen i deras framgångar hos den karismatiska ledaren.

Posted by Grevens Vänsterhand on oktober 18, 2010 at 11:19 em CEST #

Tänkte fråga dig en sak.

Hur betalar riksgälden ränta på statspapper? Lånar man normalt upp dessa räntepengar också eller använder man "sedelpressen" eller är det statens eventuella överskott som används?

Det är svårt att få överblick hur allt sammans hänger samman.. komplext minst sagt.

Posted by Frågvis on oktober 20, 2010 at 01:08 em CEST #

Ett tappert försök att få till stånd en logisk diskussion. Jag kan informera dig att du har noll (0) procent chans att vinna en debatt om massinvandringen mot mig. Bara så du vet!

Några kommentarer:
90 % av de sk flyktingarn som beviljas uppehållstillstånd saknar asylskäl. Så det är alltså INTE fråga om att flyktingar som du försöker göra gällande! Snarare lycksökare, som vill komma till ett rikt land. Dessutom har vi ett antal islamister som flytt sekulära diktaturer. Härifrån kan dom bedriva jihad utan risk för att fängslas eller dödas. Sverige är ett paradis för jihadister. Naiva och dumma som vi är!

Sen undrar jag hur många miljoner du vill ta hit? 100-tals miljoner vill hit! Var vill du sätta gränsen?

Själv kan jag acceptera ICKE MUSLIMSK invandring! Dom förorsakar inte alla dom problem som muslimerna skapar! Kan du islam? Det verkar inte så! Läs på!

Det är ingen slump att inget muslimskt land har jämlikhet, yttrandefrihet, demokrati och välstånd! Uppenbart är att islam är grundorsaken till deras problem! Och du vill ha hit problemet! Tror du dina barn och barnbarn skulle må bäst av att muslimerna här blev t ex 20-50 %? Idag är dom 5 % och förutstås av The Telegraph bli 20 % i Europa år 2050. Den utvecklingen är det stora problemet! Integrationen är ett problem, men ett mycket mindre problem! Eller anser du att dom ekonomiska flyktingarnas önskan är viktigare än dina barns framtid?

Berätta för mig vad gott islam har tillfört vårt land! Dom ifrågasätter våra mest grundläggande och värderade principer: jämlikhet, yttrandefrihet och faktiskt även demokratin! Islam är oförenligt med demokratin.

Du kan inte välkomna miljoner muslimer utan att verkligen ta reda på vad islam står för! Det borde vara självklart! Kan du visa på något samhälle i väst som mått bra av muslimsk massinvandring? Trodde väl det!

Posted by Klartexten on februari 19, 2011 at 09:55 fm CET #

Dessutom är massinvandringen orsaken till storstädernas bostadbsbrist! Över en miljon invandrade hyresgäste de senaste 25 åren och varje år nettoinvandrar ytterligare 70.000. Och vi bygger bara bostäder åt en liten del av dessa.

"Bygg mer då! "ropar säkert någon idiot. Men vi kommer aldrig att bygga i takt med massinvandringen. Det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända!

Posted by Klartexten on februari 19, 2011 at 10:05 fm CET #

@klartexten: Du resonerar uppåt väggarna !
a. Om du nu utgår från att "alla" är "islamister" och följer koranen till 100% - varför gör inte alla kristna det ? Är du döpt ? Isf utgår jag från att du tex tycker det är ok att stena folk för otrohet, att hålla slavar osv som det står i bibeln ? Det är rätt klart om man läser bibeln att kristendomen inte är förenligt med demokrati, kvinnlig rösträtt, yttrandefrihet etc !
b. Har du fundera lite över hur kristendomen såg ut för 200 år sen ? Några paraleller till andra religioner ? Kan det kanske vara så att även kulturer och religioner utvecklas, men att dom som är mest konservativa gör mest motstånd och ställer till det för andra som är mer "medeltroende"
c. Om icke-muslims invandring är helt ok så förorsakar ALDRIG flyktingar från tex balkan, eller säg kristna Irakier/Iranier eller så några problem alls ? För att inte tala om infödda ungdomar som är snälla som änglar ?
d. Du säger ju emot dig själv !! Först har vi massa stater med islam som statsskick, sen "flyr" "jihadisterna" hit !? Varför skulel dom fly om dom har en stat som står för det dom vill ? Alternativt: Är det så att de stater dom flyr ifrån är så öppna att dom inte tål stället ? Varför flyr dom då hit där vi (väl?) är ännu mer öppna !??

Nej, jag vet inte vart du vill komma- men det är rätt uppenbart att rädsla och fördomar dominerar dina tankegångar !
Jag kan förstå rädslan - men det motiverar inte drastiska åtgärder och en ohuman politik byggd på fördom snarare än fakta !

Jag vet redan var motargumenten kommer bli: Ja - jag är medveten om att statistiskt sett ås begås tex brott (iaf ett flertal) oftare av invandrare eller barn till invandrare, men man måste då också vara medveten om hur lågt på den sociala stegen dessa grupper står, rent generellt, och den inverkan det har.
Jag tycker f.ö inte heller vi har en bra invandringspolitik, och jag hoppas iaf ngt riksdagsparti tar debatten med SD, så lögner och fördomar blottas, men lösningen är inte "stopp" eller "ut" osv - utan en bättre politik, kortare handläggningstider, mer integration, mer hjälp ut i samhället, men också motkrav på tex språk och kulturkunskap osv

/K

Posted by Klas2k on februari 20, 2011 at 08:56 em CET #

Funderat på att vi skulle kunna hjälpa 100 gånger fler flyktingar i de närliggande länderna i stället för här? T.ex. hjälpa de irakiska flyktingarna i Jemen, eller de somaliska i Kenya. Våra miljarder skulle kunna förbättra de enorma lägrerna enormt. I stället för att slösas bort på de få tusen som lyckats smuggla sig till vårt land.

Om du vill hjälpa flyktingar så bör det göras på det mest kostnadseffektiva sättet, eller?

Fundera gärna lite på varför irakiska flyktingar har migrerat till just Sverige. Varför har inte Iraks enormt rika grannländer Kuveit och Saudiarabien hjälp sina arabiska bröder? Borde det inte främst vara de omgivande länderna som har skyldighet att hjälpa flyktingar?

Det finns 700 000 000 människor som vill migrera från sina (skit)-länder enligt gallup. Hur många av dem ska gå i dina barns skola? Hur många procent av barnen i grundskolan i Malmö är invandrare? Det handlar inte längre om att hjälpa några tusen stackare, det handlar om att hela sverige håller på att förändras i grunden. Tycker du att vi har rätt till vårt eget land?
http://www.gallup.com/poll/124028/700-million-worldwide-desire-migrate-permanently.aspx

Posted by Per on juni 14, 2011 at 05:00 em CEST #

Underbart skrivet! Det känns som att dagens debatt handlar om fel sak och missförstånd. Ett av de största problemen jag ser med debatten är att folk blandar ihop invandring och asyl(flykting) vilket är oerhört viktigt att hålla isär på.

Att bunta ihop olika grupper med olika problem och stämpla dem alla med "invandrare" och tro att det finns en central lösning för dem alla är rätt dumt. Låt mig ta några i min närhet, kusinens man från Nord Irland som är utbildad dataingenjör har inte samma problem som kompisens flickvän från Kina som pluggar på Chalmers. Att sedan bunta ihop dem med flyktingar från Darfur eller Somalia är inte rättvist för någon. De har olika problem och de är här utav olika anledningar.

Posted by David on juli 12, 2011 at 02:56 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed