Odramatisk utveckling för penningmängden i september

Tecknen på en försiktigare kreditgivning till allmänheten är tydliga. Den anekdotiska bevsningen för att banker blivit mer restriktiva med sin kreditgivning har varit relativt stark och även i de bredare monetära aggregaten syns en inbromsning av kredittillväxten, även om det fortfarande är tydlig kredittillväxt som antyds av siffrorna.

I september skedde inget dramatiskt, utan tillväxttakten fortsätter i ungefär samma takt som vi såg i augusti. Ett undantag är M3 som föll i september jämfört med i augusti, men detta beror på en minskning i den mängd korta räntepapper som hålls i allmänheten, och det är en allför volatil komponent för att sätta något större fokus på. Av den anledningen fokusterar jag på det mått jag kallar M3-X, som exkluderar dessa värdepapper.

Om vi tittar på M3-X, och jämnar ut de volatila siffrorna genom att ta snittet för de senaste 3 månaderna, och jämför med siffrorna för samma period förra året så ser vi att ökningstakten fallit tydligt, men i september låg kvar kring samma nivå som i augusti:

figur 1. Den utjämnade förändringstakten har legat i en tydlig nedåttrend sedan toppen under 2006. Fallet har iår varit relativt brant, men ökningstakten jämfört med förra året ligger ännu ganska högt.

Med tanke på läget på kreditmarknaderna är det mycket möjligt att ökningstakten för M3-X fortsätter att falla i rask takt. Å andra sidan har vi nu sett både sänkta styrräntor och fallande marknadsräntor, vilket torde motverka en sådan utveckling. Om utvecklingen går så långt att vi ser fallande penningmängd även för ett så brett aggregat som M3-X så kan det också skapa rädsla för snabbt fallande tillgångspriser, för en markant försämrad konjunktur och för deflationstendenser.

Låt oss också titta på motsvarande diagram för M1. Samtliga penningmängsmått finns alltid till beskådan under Makrodiagram.

figur 2. Den utjämnade förändringstakten har även för M1 legat i en tydlig nedåttrend sedan toppen under 2006. Fallet har iår varit relativt brant, och till skillnad från i M3-X ser vi i M1 nu en låg ökningstakt jämfört med föregående år. Utan utjämning via glidande medelvärde hamnade M1-tillväxten i september på låga 2,8%.

 

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed