Odramatisk KPI-rapport för januari

På tisdagen presenterade SCB KPI-siffror för januari. Januarisiffrorna är alltid speciella eftersom nya vikter introduceras för att matcha nya konsumtionsmönster. Denna omviktning har en kraftig påverkan på månadsförändringen för KPI men handlar inte om faktiska prisförändringar i januari. För att förstå vad som faktiskt inträffat måste man tittat bortom headline-siffran.

Fallet för 12-månadersinflationen tog en paus i januari, vilket jag i min kommentar till december-KPI skrev skulle kunna bli fallet, på grund av baseffekter. KPI föll mycket i januari 2008 bland annat tack vare stora omviktningseffekter. När januari 2008 nu faller ur statistiken stiger 12-månaders-KPI-inflationen. I februari borde 12-månadersinflationen återigen falla.

Låt oss titta på vilka komponenter som säsongsrensat stod för tydliga prisförändringar i januari. Låt oss börja med drivmedlen.

 

 

figur 1. Bensinpriserna (95 oktan) steg med ca 4% mellan december och januari, efter stora prisfall i slutet av 2008, medan dieselpriset var i princip oförändrat. Fallande kronkurs tillsammans med något högre världsmarknadspriser har drivit upp bensinpriset från botten strax före nyår. Sannolikt stiger bensinkomponenten även i februari.

 

 

figur 2. De säsongsrensade klädpriserna steg i januari. Vi ser att klädpriserna föll i december; reorna började före jul i år och slog därför igenom på KPI redan i december, varför januari-siffran ser hög ut. Förutom rea-förändringen så kan man misstänka att den svagare kronan stärker klädpriserna något.

 

 

figur 3. Matpriserna utgör den största delen av 12-månadersförändringen i KPI (med ett bidrag på 0,7 procentenheter). På säsongsrensad nivå ser vi att prisökninstakten på mat modererat markant från en topp under hösten 2007 och vi kan räkna med att bidraget till KPI kommer att falla framöver när exempelvis mars faller ur 12-månadersförändringen. En fortsatt kronförsvagning skulle dock förstås påverka denna komponent uppåt ganska snabbt.

figur 4. En komponent som steg snabbt under förra året var restaurang och logi. I januari fick vi se priserna falla och vi får se om detta följs upp under kommande månader.

Låt oss också titta på 12-månadersförändringen för de olika inflationsmått som SCB tar fram.

figur 5. 12-månaders-KPI-förändringen tog sig tillfälligtvis in i målintervallet igen i januari, men med mycket stor sannolikhet kommer vi snart att se 12-månaders KPI-inflation under målintervallet igen.

 

figur 6.  KPIF, det väll säga KPI exklusive räntor, har sett en förändring runt inflationsmålet under de senaste 12 månaderna, men förändringstakten kommer sannolikt att falla framåt sommaren. KPIF-förändringstaken kommer dock ligga kvar högt över förändringen för KPI, eftersom räntesänkningarna drar ner KPI ordentligt.

 

figur 7. KPIX utvecklas lugnare än KPIF eftersom KPIX även exkluderar effekter av förändringar av indirekta skatter, som stigit något.

Sammantaget är rapporten ganska odramatisk. Allt talar fortfarande för att KPI-förändringen över 12 månader kommer att bli tydligt negativ senare i år. Jokern är dock kronförsvagningen som givetvis påverkar priserna uppåt.


 

 

 

 

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed