Ny räntehöjning förväntas meddelas på torsdag 3/7

Imorgon onsdag håller riksbankens direktion penningpolitiskt möte och de flesta bedömare tycks förvänta sig en höjning av reporäntan till 4,5%. Fex av sex vid Dagens Industris "skuggdirektion" tycker att riksbanken ska höja och 13 av 16 analytiker som intervjuats av SIX tror på en höjning.

Personligen är jag inte övertygad om att en höjning behövs just nu. Marknadens höjning av räntorna har gått mycket snabbt, samtidigt som konjunktursignalerna blivit allt svagare, och då har ändå inte den penningpolitiska åtstramning som gjorts ännu fått fullt genomslag.

Jag tror sannolikheten är god att KPI-inflationen inom två år kryper ner mot inflationsmålet, även om vi de närmaste månaderna kommer att bjudas på klart förhöjda siffror för KPI-inflationen, särskilt ifall en räntehöjning kommer i veckan.

Riksbankens räntekurva kan bli lika intressant som själva räntebeslutet. 25 punkter hit eller dit spelar faktiskt inte så väldigt stor roll.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed