Ny BNP-statistik imorgon, men siffran är redan inaktuell

Imorgon är det dags för SCB att publicera det preliminära BNP-utfallet för den första kvartalet 2009.

BNP-siffran är en siffra som ofta hamnar i fokus i media och debatten, och jag tror att fokuseringen på den är överdriven. Visserligen är BNP-måttet, med sin bredd, ett bra mått för att studera utvecklingen i ett land under en längre tidsperiod och för att jämföra olika tidsepoker med varandra, men som snabbindikator över det aktuella konjunkturläget duger det inte. BNP-måttet har minst tre stora problem som konjunkturmått:

1. Siffran publiceras sent. Imorgon får vi se de första preliminära siffrorna för det första kvartalet. Det första kvartalet vet vi dock redan väldigt mycket om, och det är redan historia.

2. De "tidiga" siffrorna är extremt opålitiliga. Stora revisioner är vardagsmat, till och med flera år i efterhand. Vi vet alltså inte alls imorgon hur BNP faktiskt utvecklade sig mellan det första kvartalet 2008 och det första kvartalet 2009.

 3. Trots sin bredd är måttet i ganska stor utsträckning drabbat av tillfälliga effekter, såsom vissa priseffekter och lagereffekter, som gör det svårare att tidigt identifiera trendvändningar.

Men, nu är ändå siffrorna snart här, så låt oss diskutera lite kort vad vi kan vänta oss.

Allt annat än extremt svaga siffror vore en överraskning. Enligt SIX Estimates sammanställning av 12 analytikers prognoser förväntas i genomsnitt en minskning sedan första kvartalet 2008 på hela 6,9%. Detta vore en extrem siffra, men ett ännu svagare utfall kan inte heller uteslutas. Om vi tittar på vad aktivitetsindex indikerar för BNP-tillväxt, genom att jämföra genomsnittet för aktivitetsindex under de tre senaste månaderna med aktivitetsindex under samma månader ett år tidigare, så ser det betydligt svagare ut än så.

figur 1. Aktivitetsindex var under det första kvartalet iår ca 10,3% lägre än under första kvartalet 2008. Ifall BNP skulle komma in så svagt så vore det en chock för många och i princip alla bedömare räknar med i varje fall en starkare utveckling än så.

Även om vi tittar på hur BNP-utvecklingen såg ut under fjärde kvartalet så kan man oroa sig för en extremt svag siffra, kanske ännu svagare än prognoserna:

figur 2. BNP-utvecklingen mätt som kvartalsvis 12-månadersförändring har visat på svagare siffror under 4 raka kvartal. Vi kommer nu att jämföras med produktionen under det första kvartalet 2008, som var det sista kvartalet som kan betecknas som något liknande högkonjunktur. Snart kommer alltså jämförelsetalen att bli lättare, men för första kvartalet blir jämförelsen riktigt svår.

Å andra sidan drog lagerminskning ner produktionen ordentligt under slutet av förra året; man lät fabriker stå stilla medan man sålde av lagren, vilket drog ner BNP. Ifall lagerminskningen avbrutits eller i varje fall dämpats, så kommer detta att hindra ett riktigt extremt BNP-fall. För BNP-siffran för det fjärde kvartalet 2008 drog lagerminskningarna ner BNP-tillväxten med hela 1,8%.

På tal om att BNP inte ger så vidare ny information, så presenterad SCB idag detaljhandelsutvecklingen för april och den var faktiskt mycket stark. Mer om detta kommer senare.

Permalink     1 CommentComments:

Det blev en helt ok siffra. BNP -6,5% jämfört med första kvartalet 2008. Lagerinvesteringar drog ner 1,2 procentenheter. Disponibla inkomster steg med 3% realt. Sparkvoten var extremt hög, på 16,1%.

Mindre lager och extremt hög sparkvot innebär potential för förbättring framöver. Längre analys senare.

Posted by Sloped Mind on maj 29, 2009 at 09:46 fm CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed