Något svagare detaljhandel, men fortfarande ingen dramatik

Den svenska detaljhandeln har hittills stått emot lågkonjunkturen relativt bra, vilket jag sett som ett tecken på att Sverige inte är så hårt drabbat som BNP-siffrorna kan få det att se ut som.

Idag presenterades detaljhandelssiffrorna för mars. De var något svagare än februarisiffrorna, men vi ser ingen dramatik i fallet. Siffrorna är fortfarande på en helt annan nivå än de fall man sett exempelvis i USA, som befinner sig i krisens epicentrum.

 

figur 1. Den svenska detaljhandeln faller något, men vi ser inte alls de fall vi såg under den svåra krisen i början av 1990-talet. Sveriges konsumenter mår fortfarande ganska hyggligt.

figur 2. I USA har däremot detaljhandeln tappat extremt snabbt under den nuvarande krisen. Notera att de amerikanska siffrorna är i löpande priser, medan de svenska är i fasta priser (inflationsjusterade).

 


Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed