Något lugnare kreditökning

Tecknen på en långsammare ökning av kreditgivningen till allmänheten börjar bli allt tydligare. Denna utveckling är förstås väntad i en tid av snabbt stigande räntor och svagare framtidsutsikter.

Idag presenterades finansmarknadsstatistiken för juli och i den ingår bland annat penningmängdsmåtten. Om vi tittar på M3-X, som jag definierat här, och jämnar ut de volatila siffrorna genom att ta snittet för de senaste 3 månaderna, och jämför med siffrorna för samma period förra året så ser vi att ökningstakten fallit tydligt:

figur 1. Den utjämnade förändringstakten har legat i en tydlig nedåttrend sedan toppen under 2006. Fallet har iår varit relativt brant, men ökningstakten jämfört med förra året ligger ännu ganska högt.

Med tanke på läget på kreditmarknaderna och riksbankens räntehöjningar är det mycket möjligt att ökningstakten för M3-X fortsätter att falla i rask takt. En sådan utvecklingen skulle skapa viss ro vad gäller den långsiktiga inflationstakten, men om utvecklingen går så långt att vi ser fallande penningmängd även för ett så brett aggregat som M3-X så kan det också skapa rädsla för snabbt fallande tillgångspriser, för en markant försämrad konjunktur och för deflationstendenser.

För riksbanken torde de senaste månadernas finansmarknadsstatistik innebära en något minskad inflationsrädsla. Det är dock inte i första hand penningmängden riksbanken ser till för att bedöma inflationstakten under prognosperioden, eftersom prognoshorisonten är alltför närliggande i tid för att penningmängdsutvecklingen ska vara avgörande.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed