Mycket kraftig sysselsättningsminskning i USA

Den amerikanska sysselsättningsstatistiken för november blev en dyster läsning. Statistiken, som är preliminär och kommer revideras, pekar mot en sysselsättningsminskning på ca 533 000 arbetstillfällen. Nedgången är också mycket bred och inte fokuserad till någon enstaka bransch.

figur 1. När vi tittar på 12-månadersförändringen ser vi att sysselsättningen har fallit brant, men det ser ändå ut som en utveckling liknande den vi sett vid de två senaste lågkonjunkturerna.

figur 2. Om vi istället tittar på månadsförändringen så ser vi tydligt hur kraftig den senaste tidens utveckling varit jämfört med tidigare nedgångar.

Permalink     2 CommentsComments:

Vad tror du om Obamas satsning på infrastruktur, ett New deal för 2000-talet eller valfläsk?

Posted by Thomas on december 06, 2008 at 11:16 em CET #

Thomas: se mitt senaste inlägg för diskussion om stimulanspaket i USA: http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/om_nyttan_av_stimulanspaket_i

Posted by Sloped Mind on december 08, 2008 at 12:18 fm CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed