Måsteläsning från Riksbanken

För den som är intresserad av penningpolitik och räntemarknaden är dagens stabilitetsrapport från Riksbanken högintressant läsning. Läs den!

Permalink     1 CommentComments:

Tabell 3:4. Resultatet av ett kombinerat stresstest
Mot bakgrund av händelseutvecklingen känns ovan stresstest mer realistiskt än motsatsen.
Vad tycker du?

Posted by Snobben on november 27, 2008 at 03:01 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed