Kronfallet och räntefallet

Valutakurser och räntenivåer hänger ihop. Allt annat lika så är det intressant att placera sina pengar i den valuta man får högst ränta på pengarna.

Detta är inget nytt och givetvis finns det en lång rad andra faktorer som påverkar valutakursförändringarna, men det kan ändå vara intressant att sätta valutakursförändringarna i relation till ränteförändringarna. En kollega visade mig igår ett diagram över hur väl en förändring i obligationsräntespreaden mellan USA och Sverige stämt med valutaförändringarna på sista tiden, så jag satte samman ett eget diagram.

 

figur 1. Även om korrelationen är långt ifrån perfekt så kan man ana ett samband. I och med att räntorna blivit mindre lockande i Sverige så har kronan fallit. Nu ska man dock lägga till att det sannolikt även finns helt andra orsaker till att kronan tappar i värde, såsom en flykt från de små valutorna, en jakt på dollarlikviditet, samt svagare handelsflöden.

Permalink     1 CommentComments:

Om man ville skulle man kunna översätta räntedifferenserna mella euroobligationer från olika länder och tyska obligationer för att bilda sig någon uppfattning om hur mycket ländernas valutor skulle falla i värde mot D-marken ifall valutorna var frikopplade. Man skulle kunna se de högre räntorna som de räntor som behövs för att hålla "valutorna" på D-markens nivå. Detta är dock förstås en grov förenkling.

Flavian, var det detta du tänkte dig angående din kommentar häromdagen?

Posted by Sloped Mind on februari 26, 2009 at 11:56 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed