Kraftigt stigande bospread, men oförändrad TED-spread

Under den allra senaste tiden har uppgången i bospreaden/REST-spreaden (skillnaden i ränta mellan bostadsobligationer och statsobligationer) tagit ny fart, något bland annat affarsvarlden.se noterat.

 

 

figur 1. Sedan mitten av augusti har spreaden ökat snabbt.

Om vi sätter in förändringen i ett längre tidsperspektiv så ser vi hur kraftig uppgången varit:

figur 2. Bospreaden har legat i en uppåtgående trend länge nu. Trenden har endast brutits under några kortare perioder.

Den långa och starka upptrenden för bospreaden är ett av skälen till varför riksbanken inte behöver höja reporäntan. Imorgon får vi se om de håller med.

Det är dock värt att notera att ett annat mått på priset på risk inte stigit lika snabbt:

 

figur 3. TED-spreaden ligger fortfarande en bra bit från toppnoteringarna tidigare iår. Till viss del berodde dock topp-noteringarna på mycket låga statspappersräntor och inte bara på höga interbankräntor.

Det kan också vara värt att notera att uppgången i bospreaden inte bara handlat om stigande räntor på bostadsobligationer, utan stundtals om fallande räntor för statsobligationer.

 

figur 4. Den femåriga bostadsobligationsräntan har faktiskt inte stigit under de senaste 2 månaderna.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed