Kraftiga fall för bostadsobligationsräntorna, men inte för de längre interbankräntorna

Efter veckans åtgärder, med räntesänkning, extraauktioner från Riksbanken och ett PM från Finansinspektionen om att de avser ändra beräkningen av diskonteringsräntan för tjänstepensioner, i syfte att underlätta för en marknad för långa säkerställda obligationer, har räntorna på bostadsobligationer fallit högst markant:

 

Denna räntenedgång handlar delvis om en bred räntenedgång för både statspapper och bostadspapper, men som vi ser på bospreaden, så har bostadsobligationsräntorna äntligen fallit betydligt mer än statsräntan, som igår till och med steg tydligt. 

 

Detta kommer omedelbart att leda till lägre bunda bolåneräntor. Swedbank skulle behöva sänka rejält för att närma sig deras normala marginal. Man ska dock ha i åtanke att Swedbanks bostadsobligationer ger en något högre ränta än vissa andras i denna kris, så diagrammet är inte fullt ut rättvist, då det inte tar hänsyn till detta:

Detsamma kommer dock inte ske omedelbart för rörliga räntor. Detta eftersom störningarna på interbankmarknaden fortfarande är mycket stora. Vi har visserligen sett att de allra kortaste löptiderna fallit tillbaka, men de flesta privatpersoner får sina rörliga räntor justerade efter lite längre löptider, såsom STIBOR 1M eller STIBOR 3M. Dessa har hittills rört sig mycket försiktigt. Vill man se det från den ljusa sidan har de i varje fall inte stigit mera:

 

STIBOR T/N har som sagt fallit tillbaka brant:

TED-spread-kurvan ser nu ut såhär (2008-10-09, jämfört med i början av veckan):

Vi har alltså fått en kraftigare lutning på kurvan, vilket ändå är ett tecken på att den akuta oron minskat en aning. Det är dock tydligt att oron på lång sikt inte försvunnit på något sätt.

 

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed