KPI allt mindre relevant

Jag har här på bloggen många gånger kritiserat hur KPI försöker ta hänsyn till priset på boende. KPI-siffrorna för januari understryker ännu en gång hur absurd beräkningen av priset på boende är.

Jag har tidigare skrivit om problemet med hur KPI förhåller sig till priset på boende bland annat här.

Den största delen av prisindexet för nyttjande av egna hem utgörs som bekant av räntekostnaderna. Denna i sin tur beräknas som inköpspriset av alla hus som idag finns gånger en genomsnittlig ränta.

Utöver förändingen för själva räntekostnadskomponenten så påverkas också KPI av vilken vikt denna komponent ges. Eftersom våra konsumtionsmönster förändras, och vissa varor och tjänster utgör en allt större eller mindre del av vår konsumtion så måste förstås vikterna förändras över tiden. Dessutom måste nya varor och tjänster komma med i varukorgen.

En sådan justering av varukorgen görs varje år i januari. Eftersom statistik inte är tillgänglig för föregående år i tid för januari-KPI-siffrorna, så används siffror från året två år före det innevarande året för att bestämma vilken vikt en komponent ska få i KPI.

Detta fungerar relativt väl för priser som inte rör sig så våldsamt snabbt uppåt eller nedåt. För räntor ger dock detta absurda effekter.

När vi under 2010 beräknar KPI så kommer vi att göra det utifrån de låga räntor vi har nu. Samtidigt kommer vi alltså, för att få en bild av hur stora räntekostnaderna totalt är, att utgå ifrån de höga räntor och huspriser som rådde under 2008. Samtidigt som man säger att räntorna nu ligger väldigt lågt så säger man alltså att räntorna är en väldigt viktig del av hushållens kostnader, eftersom räntorna är så höga.

Det faktum att räntorna och huspriserna var relativt sett höga under stora delar av 2008 ger alltså den effekt att räntesänkningarna som genomförts får ett större genomslag i KPI för 2010.

Man kan alltså säga att husprisökningarna fram till 2008 har fått effekten att den uppmätta KPI-inflationen nu ligger lägre, då det innebär att de fallande räntorna får ett större genomslag.

Jag har uppdaterat komponentutforskaren för KPI med siffror för januari och de nya vikterna.  Ifall komponenten "Egnahem: Nyttjande" väljs bort så ser man förstås att inflationen blir mycket högre om man undandtar denna komponent.

Den nu ännu större vikten för räntan i KPI innebär att KPI nu är mindre relevant än indexet annars skulle vara.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed