KPI +4,3% mellan juni 2007 och juni 2008, KPIX +3,2%

KPI-inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, hamnade i juni på 4,3%. Av detta utgjorde stigande räntekostnader för boende 1,2 procentenheter, vilket är 0,1 procentenheter mer än i maj, efter att marknadsräntorna stigit. Högre priser på livsmedel bidrog med 1,0 procentenhet, samma som i maj. Högre drivmedelpriser påverkade uppåt med 0,7 procentenheter.

 

KPIX steg under samma period med 3,2%, och är nu över taket i riksbankens målintervall.Sannolikheten för en räntehöjning i september stiger definitivt av denna siffra och förväntningarna på en höjning kommer nu vara mycket höga. Jag vill dock återigen påminna om att vi under september, oktober och november förra året fick se KPI stiga med hela 2,2 procent på bara tre månader. Det känns inte osannolikt att vi kan få se en tydlig moderering av KPI-inflationen under dessa månader i år, i varje fall ifall finansoron minskat så att marknadsräntorna faller.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed