KPI +4% mellan maj 2007 och maj 2008

KPI-inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, hamnade i maj på 4,0%. Av detta utgjorde stigande räntekostnader 1,1 procentenhet. Högre priser på livsmedel bidrog med 1,0 procentenhet.

 

KPIX steg under samma period med 2,9%, och är nu nära taket i riksbankens målintervall.Sannolikheten för en räntehöjning i år stiger, men samtidigt ska man komma ihåg att vi exklusive räntekostnaderna faktiskt är kvar inom målintervallet, samt att vi i höst kommer att få se förra höstens snabba prisökningar halka ur 12-månadersförändringen. Under september, oktober och november förra året steg KPI med hela 2,2 procent på bara tre månader. Det känns inte osannolikt att vi kan få se en tydlig moderering av KPI-inflationen under dessa månader i år.

Marknadsräntorna stack direkt upp en bit:

 


Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed