Köp av statspapper ett dilemma för ECB

Under kort tid har Federal Reserve, Bank of England och Schweiz nationalbank annonserat program för köp av längre obligationer i syfte att få ner räntorna på lån med längre löptider samt förse ekonomin med mer likvida medel.

Med tanke på eurons styrka och med tanke på att många euro-länder börjar se extremt låga inflationsnivåer så diskuteras ifall ECB ska slå in på samma bana; sänka styrräntan nära noll och köpa långa obligationer direkt i marknaden. KPI-estimatet för Tyskland föll med 0,1% mellan februari och mars och 12-månaders-inflationen hamnade i mars på endast +0,5%. Med tanke på de stora prisökningarna under våren förra året som faller bort under de närmaste månaderna så kan Tyskland snart se deflation även på 12-månadersnivån. Irland såg redan i februari en HIKP-förändring på endast 0,1% jämfört med året innan. Som jämförelse steg HIKP för Sverige med 2,2% mellan februari 2008 och februari 2009.

Trots betydligt lägre inflation i euroområdet än i exempelvis Storbritannien, så har ECB gått betydligt mer försiktigt fram än Bank of England. Detta förklaras nog inte endast av tysk penningpolitisk återhållsamhet och tidigare dåliga erfarenheter av att trycka ut för mycket pengar i ekonomin.

Det faktum att ECB är en centralbank för ett antal länder och räntemarknader komplicerar som vanligt saker och ting. För Federal Reserve och Bank of England är det inte så speciellt svåra beslut att köpa långa statspapper ifall man tror att det är rätt medicin. För ECB är det, vilket jag diskuterat här förut, svårare; det finns ju inte bara en sorts statspapper i euroländerna. I USA och Storbritannien är målet att köpa säkra obligationer med viss benchmark-status och därigenom sänka räntan på marknaden i stort utan att köpa allt för stor risk. Ifall ECB skulle kopiera det konceptet rakt av så skulle man köpa tyska statspapper, som är riktmärket för eurozonens alla statspapper och dessutom det mest likvida och säkra marknadssegmentet.

Att låta ECB köpa tyska statspapper är dock politiskt svårt. Många euro-länder tvingas idag låna till höga räntor och att de länderna skulle se gillande på stödköp av tyska statspapper känns osannolikt. Rimligen kommer dessa euro-länder se det som att ECB i hög grad ska köpa deras statspapper. Tyskland å andra sidan ser nog knappast gärna att ECB stödköper grekiska statspapper.

Redan idag bedriver ECB en sorts passiv quantitative easing, genom att man genomför generösa repoavtal med sänkta säkerhetskrav. Den dagen ECB går över till att köpa statspapper direkt i marknaden är man dock ett väldigt stort steg närmare en skuldunion inom eurozonen, där alla länder får vara med och dela på allas skuldbördor. Utan fungerande överrenskommelser om vilka underskott man får dras med blir detta givetvis orimligt. Ifall ett land inte tjänar något på att snåla, utan framförallt påverkas av vilka underskott andra euro-länder har, så kommer budgetsanering bli ännu svårare i dessa länder.

Räkna därför inte med att ECB kommer att börja köpa statspapper (man ska dock aldrig säga aldrig). Det vore sannolikt politiskt lättare för ECB att köpa obligationer utgivna av den privata sektorn i de olika länderna och ett sådant program känns fullt möjligt.

Permalink     3 CommentsComments:

Hej, Skulle vara intressant att höra din åsikt om de betydande sk. OTC derivat som finns utställda mellan olika institut och som enligt allt fler kan komma att vara det som är det största hotet mot de finansiella systemet. Kan detta verkligen vara det som kommer att fälla världsekonomin?

Posted by Peter on april 01, 2009 at 01:34 fm CEST #

Hej! Hur ser du på de EU-lagar som förbjuder köp att centralbanker köper statspapper (helt förbud på primärmarknaden och ett nästan helt förbud på sekundärmarknaden)? Även UK omfattas ju av dessa lagar men de är ju lite för sig själva i EU-sammanhang? Tänker man i Sverige eller ECB helt enkelt strunta i dessa lagar givet att man finner det lämpligt att köpa statspapper? Eller kan man hänvisa till någon mer generell uppgift som centralbanker har (värna finansiell stabilitet) och hävda att detta går före? Vore intressant att höra kommentarer om detta!

Tack för en utmärkt blogg!

Posted by Gordon Gekko on april 02, 2009 at 10:26 em CEST #

Hejsan Gordon!

Jag har funderat lite kring det, men jag har inte vela göra den juridiska bedömningen av det hela, eftersom det inte är mitt område.

Jag har nöjt mig med att analysera de ekonomiska och ekonomisk-politikiska förutsättningarna, och sedan utgått från att om man kan hantera de svåra ekonomisk-politiska frågorna, som vilka statspapper man ska köpa, så kan nog politikerna och juristerna säkert komma på en lösning av de juridiska problemen.

Dagens försiktiga ECB-sänkning minskar dock risken för att man snart kommer att nå ett läge där köp av statsapper ses som nästa naturliga steg.

Posted by Sloped Mind on april 02, 2009 at 10:56 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed