Inget lyft för utrikeshandeln i februari

Efter extremt svaga exportsiffror för januari så var förväntningarna lågt ställda inför februarisiffrorna. Andra länder som redan presenterat sin statistik för februari har också visat på riktigt svaga siffror.

Jämfört med februari 2008 föll exportvärdet preliminärt med hela ca 24,2%, jämfört med reviderade -24,0% i januari. Den preliminära siffran för januari pekade mot -24,9%. Vi ser alltså i varje fall ingen enorm förvärring av 12-månadersfallet, men siffrorna är förstås extrema. Importen föll under samma period med ca 21,7%, jämfört med reviderade -23,1% i januari. Både januarisiffrorna och februarisiffrorna ser visserligen extra svaga ut för att januari i år hade två vardagar färre än januari hade under förra året och februari hade en vardag mindre i år, men även med hänsyn tagen till detta är förstås fallen extrema. Dessutom ser februari något värre ut än januari med hänsyn tagit till detta.

Om man också tar hänsyn till kronfallet blir utrikeshandelns fall ännu mer extremt. Med tanke på vårt beroende av utrikeshandel och hur dessa siffror ser ut, så är det lätt att förstå att vi drabbas hårt under denna kris. Kronfallet ger dock exportindustrin viss respit. Vi såg på exportpriserna igår att de utvecklas väl. Japan, som också är en stor exportör, men med en stark valuta, fick se sin export i februari vara hela 49,4% lägre än 2008.

figur 1. Vi ser att vi har ett stort fall även sett utifrån ett lite längre tidsperspektiv.


 

figur 2. Nedgången är oerhört våldsam jämfört med vad vi såg under den förra lågkonjunkturen. Fallet har gått extremt snabbt. Detta kan visserligen tala för en snabbare återhämtning om inte annat för att jämförelsesiffrorna blir mycket lättare framöver. Vi får dock vänta till slutet av året innan jämförelsesiffrorna bli lite lättare.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed