Inflationsutforskare - beta

Som jag skrivit tidigare så vill jag gräva djupare i det som är hörnstenen för vår penningpolitik, nämligen inflationstakten. Som ett led i detta tänker jag ta fram analysverktyg för webben som jag lägger upp på denna sajt. Nu är det dags att börja testa det första verktyget, nämligen en komponentutforskare för KPI.

I denna kan besökarna på sajten studera hur hög inflationen skulle ha varit under de senaste 12 månaderna ifall man inte räknade med hela KPI-varukorgen.

I ett senare skede ska man också kunna välja exakt vilken vikt man vill ge varje komponent och man ska även kunna se olika trimmed mean-beräkningar av KPI. Dessutom är tanken att man ska kunna göra inflationsprognoser genom att för de olika grupperna välja hur man vill beräkna den kommande prisutvecklingen. För någon vara kanske man vill välja att anta att utvecklingen fortsätter som under de senaste 12 månaderna, för någon kanske man vill basera utvecklingen på något terminskontrakt, och för någon kanske man har sin egen gissning.

Man kan välja bort hela huvudgrupper eller undergrupper genom att använda kryssrutorna nedan. För att se den inflationstakt man får fram för de valda komponenterna till och med en viss månad så kan man hålla musen över diagramlinjen på den månad man är intresserad av.

Se detta som en första beta av KPI-utforskaren, använd på egen risk! Jag garanterar inte att den fungerar felfritt.

I dagsläget görs beräkningen utifrån de grupper som SCB redovisar gratis på sin sajt. SCB redovisar bara en ganska hög nivå av aggregeringen gratis och då med avrundade tal. Därför kan jag inte exakt beräkna KPI, utan dessa avrundningar kommer att ge fel i de värden som denna beräkning ger. Felen rör sig dock normalt bara om någon hundradels procent. Min förhoppning är att jag senare ska få tillgång till mer detaljerade uppgifter, så att man kan välja att exkludera smalare grupper, såsom räntor (som nu ingår i Egnahem: Nyttjande) och få ett mer exakt resultat.

 

Permalink     10 CommentsComments:

Coolt! Imponerande att du erbjuder detta gratis/lägger ned tid, keep it up!

Posted by Martin on mars 01, 2009 at 10:37 em CET #

Tack Martin!

Posted by Sloped Mind on mars 01, 2009 at 10:46 em CET #

Ansluter mig till Martins kommentar. Imponerande. Du är en äkta eldsjäl inom området.

Posted by Jimmy on mars 01, 2009 at 11:45 em CET #

Det som vore extremt intressant i KPI mätningar vore att få ut en graf över hur KPI måttet ligger per födelseårtionde. Ett slags demografiskt KPI mått.
Jag skulle gissa att KPI för yngre medborgare är extremt högt i jämfömförelse med äldre generationer.

Posted by Bengt on mars 02, 2009 at 08:48 fm CET #

Slopedmind,

intressant och verkligen imponerande. En intressant option kanske skulle vara att se inflationstakten baserad på olika "tidsperspektiv" så att man kan "snabbt" se detta mot årstakten (som du predikat för)

Posted by magnus on mars 02, 2009 at 07:10 em CET #

Tack för de snälla orden!

Bengt: Det vore intressant att se hur olika grupper påverkas av olika prisutveckling, absolut.

Om vi ser till den senaste KPI-inflationsepisoden fram till i somras, som var driven av högre räntor, högre matpriser och högre energipriser så skulle jag nog dock gissa att den påverkat barnfamiljer med två bilar och villa hårdast, vilket kanske är folk i 35-45-års-åldern?

Jag skulle nog gissa att unga lägger mer pengar än snittet på hemelektronik (audiovisuell utrustning), kläder, skor och utlandsresor (paketresor) och dessa komponenter föll i pris under samma period.

Posted by Sloped Mind on mars 02, 2009 at 08:32 em CET #

magnus,

Tack för tipset. Det är definitivt något jag vill åstadkomma. Det finns på TODO-listan, men en bit ner än så länge!

Posted by Sloped Mind on mars 02, 2009 at 08:33 em CET #

Vad som vore än mer intressant vore att kombinera dessa prisförändringar med omviktningar. Omviktningar av KPI sker alldeles för sällan för att det ska vara ett trovärdigt mått. Om bensinpriset går upp kommer jag att handla mindre bensin. Detta återspeglas inte överhuvudtaget i konsumentprisindex. Det är dock oerhört intressant att leka med detta verktyg, och dessutom på kuppen lära sig hur mycket rekreation och kultur faktiskt har dragit ner KPI-förändringarna. Det är inte en post man tänker sig skulle påverka så pass mycket som den uppenbarligen gör.
Jag förstår dock att det skulle vara oerhört kostsamt att vikta om KPI varje månad (som ändå vore mest vettigt, med tanke på att det ska mäta allmän prisnivå), men det gör ändå att man inte ska lita alltför mycket på vad KPI-siffrorna visar :)

Men precis som någon i kommentaren ovan skrev skulle jag tycka att det vore oerhört intressant med en utökning av tidsserien, för mig räcker dock en sjuårsperiod, då en konjunkturcykel inte brukar vara särskilt mycket längre än så

Posted by Jakob on mars 05, 2009 at 12:45 em CET #

Imponerande arbete. Jag har själv lekt lite med grafer hemma, men saknas bra rådata. Var hämtar du datan och i vilka format?

Posted by 107svenskar on mars 07, 2009 at 03:03 fm CET #

Jättesnyggt, användbart och kul verktyg!
Tackar och bockar!

Posted by Flute on mars 12, 2009 at 01:20 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed