Ifall Riksbanken vill sätta tyngd bakom sin låga ränteprognos

Riksbanken har hittills kommunicerat en räntebana som ligger tydligt under marknadens förväntningar om reporäntan. På torsdag är det återigen dags att redogöra för en ny reporänta samt en ny räntebana.

Vad gäller själva räntebeslutet så är en oförändrar reporänta väntad. Det är också väntat att man fortsatt lägger fram en räntebana som är lägre än marknadens förväntningar. Ifall detta är fallet uppstår frågan ifall Riksbanken vill göra något åt det förhållandet att marknaden inte riktigt litar på att de håller räntan så lågt som de säger. Man har, som jag skrivit om förut, goda möjligheter att påverka även längre räntor direkt.

Närmast till hands vore att utnyttja de långa lånefaciliteter man idag tillhandahåller. Man ger idag ut lån med löptider upp till ett år, med en rörlig ränta kopplad till reporäntan. När programmet först skapades under förra hösten så gav man dessa lån till en fast ränta, något som dock skapade problem då; eftersom alla förväntade sig lägre räntor så blev de långa fasta räntorna oattraktiva och ledde efter en initial rusning till ett allt lägre intresse för låneprogrammet. Man fattade då beslutet att ändra till en rörlig ränta, vilket åter satte viss fart på programmet. Då hade vi en räntekurva som var inverterad, med lägre långräntor än korträntor och därför var det naturligt att man om man vill skapa intresse för programmet valde en rörlig ränta.

Idag är situationen omvänd. Med högre långräntor än korträntor så vore programmet mer attraktivt med fasta räntor i auktionerna, eftersom man som låntagare då skyddas från de förväntade räntehöjningarna framöver. Om Riksbanken menar allvar med att man ska hålla ränta låg under en lång tid så skulle man kunna sätta kraft bakom orden genom att erbjuda en 12-månaders-repa till fast ränta baserad på dagens räntenivåer. I förhållande till andra okonventionella åtgärder känns det som en rimligt säker lösning och det är något som redan genomförts av ECB med ett mycket stort intresse.

Själv är jag visserligen inte överttygad om att en sådan åtgärd behövs idag, efter den återhämtning vi sätt på kreditmarknaderna, men ifall man vill göra något för att markera sin vilja att hålla nere räntorna, så är det ett ganska bra sätt.

Vad gäller själva räntebeslutet, så skulle jag egentligen helst ha sätt att räntan idag låg åtminstone 25 punkter högre än den gör; vid förra mötet ville jag se en sänkning till 75 punkter och inte till 50 punkter. Jag har sedan dess snarare sett ett större behöv av högre än av lägre reporänta, men utifrån Riksbankens tidigare kommunikation så kan de inte gärna höja räntan denna gång. Därför skulle jag idag rösta för en oförändrad ränta men en höjning av räntebanan, med en första höjning till 0,75% redan i höst och sedan en fortsatt resa i varje fall upp till 1,5% i närtid. Ifall man höjer mer nu så kommer man kunna höja mindre senare; ju längre man behåller dessa extremt låga räntor nu, desto större blir risken för en hög räntetopp senare, ifall man hamnar på efterkälken gentemot inflationen.

Permalink     5 CommentsComments:

Karl Marx hade varit en stor beundrare av Stefan Ingves och Riksbanken. Den store Marx ville ju att allt kapital skulle centraliseras och så även priset på kapital, dvs räntan. Och så finns det personer som skyller dagens kris på kapitalismen. Dagens alltför låga räntor lägger bara grunden till felinvesteringar som går omkull när ränteläget normaliseras.

Det som pågår är stöld och inget annat. Stöld från de sparsamma och skötsamma, de som sparar först och konsumerar sen, de som pensionssparar och de som amorterar på bostadslånen, och de som har pengar på banken. De som gynnas är de med stora lån.

Posted by Fredrik L on juni 30, 2009 at 06:50 em CEST #

Sloped, skulle vara intressant om du kunde tycka lite om oljetillgångens påverkan på framtida uppgångar i konjunkturen...Finns här inte en enormt viktig faktor??

Posted by Nisse on juli 01, 2009 at 03:14 em CEST #

Klas Eklund och DI:s s.k. skuggdirektion rekommenderar också http://www.klaseklund.se/?p=218">att binda räntekurvan med långa lån till fast ränta, men det hade du säkert redan snappat upp :-)

Posted by Fredrik P on juli 02, 2009 at 08:58 fm CEST #

Riksbanken valde också att göra just det... erbjuda 12-månaderslån till fast ränta. Mer om det i ett inlägg senare.

Posted by Sloped Mind on juli 02, 2009 at 11:05 fm CEST #

Det är alltid intressant att ta del vad andra tycker.. Lite utdrag från utsidan av Sverigedammen:

"Punishing Savers

The global economy is in a mess because of the lack of savings not because of an excess of it. People spent money they did not have, pushing asset prices to ridiculous levels. Banks, in belief that asset prices would keep rising exponentially, increased leverage. Now consumers everywhere are retrenching in the wake of the collapse, a much needed phenomenon.

In light of the above, punishing savers with negative deposit rates is the height of stupidity.

It would be fitting if there was an immediate run on deposits. And if that happens what will Sweden do? Halt deposits? Sweden risks (and deserves) a currency collapse and bank runs for this insane effort. Look for capital flight in Sweden.

We should all be rooting for the demise of Sweden lest Bernanke or some other Central Bank clowns try the same thing. The risk is that Sweden does not immediately suffer for this stupidity and that Bernanke tries to do the same thing.

One thing is certain. This is eventually going to blow sky high. Let's hope it does before Bernanke gets the same brilliant idea.
"
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2009/07/sweden-cuts-deposit-rate-to-negative-25.html

Posted by \PD on juli 20, 2009 at 04:34 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed