Fortsatt svag industriproduktion i juni

Idag (14/8) presenterade SCB industriproduktionen för juni. Precis som i maj indikerar den en svag utveckling för industrin. Maj-siffran reviderades dock uppåt och frågan är om också juni-siffran kommer att revideras. Även vid en revision kommer dock troligtvis bilden av en ganska svag industriproduktion att kvarstå.

figur 1. Avmattningen syns tydligt redan i indexserien

 

figur 2. När vi tittar på förändringstakten ser vi att den bromsat upp markant. Vi ser dock att serien är ganska volatil och sänt ut en del falska varningssignaler tidigare, bland annat under 2005.

Imorgon presenterar SCB aktivitetsindex, som kan sägas vara en tidig månads-indikator för BNP-utvecklingen. Med tanke på den ytterst svaga BNP-siffran för andra kvartalet ska det bli mycket intressant att se om aktivitetsindex visar på samma svaghet. Det känns ändå troligt att BNP-siffran för andra kvartalet kommer att revideras upp.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed