Fokus på det lokala i EU-valet

Visserligen har inte EU-parlamentsvalet så mycket med denna bloggs ämne att göra, men jag vill ändå skriva om något jag tyckt mig se vid varje val till EU-parlamentet, som kanske också kan vara en förklaring till det i jämförelse med riksdagsvalet låga intresset.

I Sverige diskuteras nästan inte alls det resultat av valet som faktiskt är relevant, nämligen hur det nya EU-parlamentets sammansättning blir. Under förra valets valvaka satt jag och undrade hur fördelningen av mandat såg ut att bli, men det var stört omöjligt att få någon information om detta i svensk TV. Istället ägnades nästan all tid åt varje liten förändring i hur resultatet såg ut att bli vad gällde fördelningen av de svenska mandaten. Ville man se hur parlamentets sammansättning såg ut att bli så fick man titta på nätet eller utländska kanaler.

Under denna valrörelse syns samma inställning. Man studerar valet som om det vore ett svenskt val, som om det viktiga vore hur de 18 svenska mandaten (av 736 som ska fördelas i valet) fördelas mellan de svenska partierna.

Ärligt talat är det rätt ointressant hur just de svenska mandaten fördelas. Det svenska resultatet har väldigt liten betydelse i förhållande till den totala maktfördelningen i valet. Däremot kan det svenska resultatet ge en fingervisning om hur den svenska opinionen ser ut inför nästa riksdagsval, och det är på detta sätt media generellt tycks behandla valet. Man ser det som en förmatch inför det "riktiga" valet, och då är det logiskt att fokusera så stenhårt på det svenska valresultatet och de svenska partierna, snarare än de partigrupperingar de tillhör.

Hur många av svenskarna vet ens vad opinionsundersökningarna säger om hur resultatet i EU-parlamentet ser ut att bli? Hur många vet ens hur fördelningen mellan de olika partigrupperna ser ut idag? Vilka vet ens vilka partigrupper de svenska partierna tillhör? Hur ska man kunna skapa intresse för något som inte överhuvudtaget diskuteras?

I jämförelse vet nog ganska många att piratpartiet ser ut att kunna få en hel del röster i Sverige, vilket för slutresultatet av valet antagligen inte kommer att spela den minsta roll. Det svenska valresultatet är inte något signifikant resultat i sig, och knappt en indikator över hur det går i valet som helhet.

Göteborgs-Posten skulle aldrig ägna hela sin valrapportering före och efter valet åt hur fördelningen av riksdagsmandat skulle bli i Göteborgs kommun, just därför att den intressanta frågan är hur det går i valet totalt. Lika lite är det speciellt intressant i ett kommunalval hur olika stadsdelar röstar och lika lite är det speciellt intressant hur enskilda länder röstar i ett EU-parlamentsval.

Om media endast betraktar EU-parlamentsvalet som ett nationellt val, och struntar i att alls rapportera om hur det faktiskt går i valet som helhet, är det då konstigt om intresset bland väljarna är begränsat? Vem orkar hetsa upp sig över en opinionsundersökning?

Permalink     7 CommentsComments:

Fast man meddelar även hur det har gått för andra partier, åtminstone när det gäller valundersökningar. Vad jag har förstått får man inte släppa officiella siffror förrän efter kl 10 imorgon eller så, så att utfallet i land A inte ska kunna påverka hur folk röstar i land B, utan att man ska rösta oberoende av varandra. Man har ju utfört val i Holland och Storbritannien hittills iaf, och jag vet att man rapporterat därifrån, men jag vet inte om det är officiella siffror.

Sen är det ju självklart ändå mest intressant för svenskarna hur det går här i Sverige, eftersom partipiskan inte viner lika hårt i EU-parlamentet vilket gör att enskilda ledamöter har avsevärt mycket mer makt. Sen är det ju självklart så att partigrupperna tenderar att rösta med varandra, men än så länge vet man inte hur mandaten i dessa kommer att se ut, och jag tror nog att man kommer att meddela det när man väl vet detta.

Jag tror således att du med lite tålamod kommer att få information om hur sammansättningen ser ut även genom svenska medier.

Posted by Jakob on juni 06, 2009 at 11:31 em CEST #

Jag tror säkert att det kommer nämnas något om hur det går i de andra länderna på valvakan. Men om fördelningen idag är att 90% av bevakningen handlar om den svenska delen av valet, så menar jag att det är ungefär 80 procentenheter för mycket i förhållande till vad som är rimligt, ifall man tror att EU-parlamentet spelar roll.

"Sen är det ju självklart ändå mest intressant för svenskarna hur det går här i Sverige, eftersom partipiskan inte viner lika hårt i EU-parlamentet vilket gör att enskilda ledamöter har avsevärt mycket mer makt"

Det är just detta som jag säger inte stämmer. Det är inte alls mest intressant för svenskarna hur de 18 svenska mandaten fördelas, lika lite som det för en Göteborgare är mest intressant hur riksdagsvalsresultatet blir i Göteborgs kommun.

Jag hävdar att det har väldigt liten betydelse för Sverige huruvida (m) och (s) får ett par mandat mer eller mindre.

Förklara för mig, varför det spelar för roll om Moderaterna får 3, 4 eller 5 mandat, av över 700 (utöver vad det säger om svensk opinion).

Ifall det är så att de enskilda ledamöterna är väldigt oberoende av sitt parti så kan det vara intressant exakt vilka personer som kommer in, men det gör det inte mer intressant vilket svenskt parti de tillhör, vilket är det svensk media fokuserar fullständigt på.

Posted by Sloped Mind on juni 07, 2009 at 12:12 fm CEST #

ok, du har definitivt en stor poäng, det ger jag dig, och man borde nog rapportera oerhört mycket mer från hur det ser ut opinionsmässigt för hela Europa. Men å andra sidan för de flesta partierna även fram vanlig nationell politik för att dra röster till partierna snarare än sådant som faktiskt bestäms i EU, och partierna rapporterar inte heller särskilt mycket och diskuterar kring partigrupper snarare än partier.. Dock tror jag att man ser en sakta sakta förskjutning till hur intresset skiftar, även inom media. Förra valet var det ju knappt någon rapportering alls vad jag har förstått.

Hur många mandat ett parti får påverkar vilka enskilda kandidater som kommer in, så jag skulle nog säga att båda är intressanta.

Posted by Jakob on juni 07, 2009 at 04:35 em CEST #

Japp, jag håller med om att partierna också är skyldiga till det nationella fokus som råder, genom att i ganska hög grad debattera inrikespolitiska frågor som inte kommer att beslutas om i EU-parlamentet.

Posted by Sloped Mind on juni 07, 2009 at 08:06 em CEST #

SVT:s valvaka blev nog ännu mer plågsam att se på än jag befarade. En total dominans för hur resultatet blev i Sverige, med några korta insprängda inslag från bland annat Bryssel med lite diskussion om det relevanta resultatet, nämligen det nya parlamentets sammansättning. Var fanns grafiken om det nya parlamentet? Varför fick vi längst ner i TV-rutan ständigt följa det svenska resultatet, istället för att också få se hur resultatet totalt sett såg ut att bli? Inget ont om Kalix eller Karlstad, men kunde inte SVT ha ägnat mer kraft åt att studera hur länder som Tyskland röstat, än åt hur några utvalda svenska kommuner röstat?

Som tur är finns det andra kanaler och BBC World News hade ett utpräglad Europa-perspektiv på sin valvaka, med ständiga uppdateringar om valet totalt och nedslag runt om i de olika länderna.

Utan att ha mätt skulle jag gissa att det i SVT ägnades mer tid åt diskussionen om vad detta betyder för riksdagsvalet 2010, än vad resultatet betyder för EU. Att Barrosos chanser att kvarstå som EU-kommissionens ordförande nämndes, men konsekvenserna av resultatet i övrigt diskuterades knappt.

Dessutom är det plågsamt att se Sveriges kanske mest kända statsvetare kl 22.00, då rösträknandet i väldigt liten utsträckning var klar i stora städer i södra Sverige, börja med att prata om att valresultatet i princip är färdigt, och inte alls nämna den förskjutning på flera procentenheter man måste räkna med i och med den geografiska slagsida de tidiga resultaten har. Generellt gränsade statistikbehandlingen till det tragikomiska.

Mycket kan man säga om USA, men att titta på den amerikanska valvakan i presidentvalet var i jämförelse rena julafton för oss statistik-nördar.

För den som är intresserad av valresultatet kan man följa det exempelvis här:
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/elections/euro/09/flash/html/eu.stm

Just nu ser det ut som att EPP (främst konservativa & kristdemokrater) rycker ifrån PES (socialdemokrater) ganska ordentligt. I alla 6 stora EU-länder (Tyskland, UK, Frankrike, Italien, Spanien och Polen) ser EPP just nu ut att få fler väljare än PES.

Posted by Sloped Mind on juni 08, 2009 at 12:14 fm CEST #

Konverterat till PP. Allt är Schumpeters fel. No pain, no gain. Gäller kapitalismen också.

Posted by VallePop on juni 09, 2009 at 01:53 em CEST #

Jag är glad över att Piratpartiet kom in samt att UKIP lyckades att få ett bra resultat.

Piratpartiet kanske inte kan göra jättemycket i EU, men det är bra om man har några som förstår sig på den teknik som många lagar gäller. Förhoppningsvis lär sig de i EU-parlamentet att värdera medborgarnas rättigheter mer än lobbyisters önskemål.

UKIP anser jag också vara bra då de lyfter frågor om bl.a. Lissabonfördraget (och bristen på folkomröstningar kring den), hur man kan bevara demokratin i bl.a. UK och vilka alternativ som finns till EU. Nigel Farage har även visat Borosso var skåpet ska stå och är, förutom underhållande, även saklig.

Värt att notera under SVT:s valvaka var hur de in i det sista försökte mörka SD:s framgångar genom att visa F! och Junilistan och uteslutande diskutera dem istället bortsett från i slutet och vid ett par tillfällen när de sa att det var skrämmande att se att många nationalistiska partier vinner mark i EU. Att vi inte har en neutral bevakning av våra val i s.k. puplic service anser jag vara värre än att främlingsfientliga partier kommer in i riksdagen.

Jag vill dock poängtera innan det ev. kommer personangrepp att jag inte har några anledningar att sympatisera med nazister/rasister av något slag (rasister via religion eller partitillhörighet), det jag reagerar över är hur vissa partier angrips i valvakor och i nyhetsrapporteringen (eller nyhetsrapporteringsvakuumet).

Posted by Victor V on juni 09, 2009 at 02:32 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed