Fallande producentpriser i februari

Idag publicerade SCB statistik för februari över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik, som komplement till KPI-statistiken, även om sambandet mellan KPI och PPI inte är helt tydligt. Producentprisindex var i februari ca 0,2% lägre än i januari. Producentpriserna steg mellan februari 2008 och februari 2009 med ca 3,4%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror framförallt på en starkare utveckling för exportpriserna än för importpriserna.

figur 1. Producentpriserna har under det senaste året stigit snabbare än konsumentpriserna, även om 12-månaderstakten modererats en aning under de senaste månaderna.

Kronförsvagningen syntes tydligt på exportpriserna i januari; mellan december och januari steg exportpriserna med hela ca 1,2%. Vi har dock haft något av ett varannanmånadsmönster och i februari fick vi se oförändrade exportpriser. 

figur 2. 12-månadersförändringen för exportpriserna har stigit mycket snabbt sedan i våras, men har tappat sedan december, trots den stora kronförsvagningen. Vi ser här huvudförklaringen till varför producentpriserna stigit snabbare än konsumentpriserna: en stark utveckling för exportpriserna. Svensk exportindustri får hjälp av kronförsvagningen vad gäller att få upp priserna i kronor räknat.

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna.

figur 3. Ökningstakten på 12 månaders sikt har fallit dramatiskt trots kronfallet. Differensen mellan förändringen av exportpriserna och priserna för inhemsk tillgång är stor.

Låt oss även titta på komponenterna som utgör prisindex för inhemsk tillgång.

figur 4. Efter en tidigare väldigt snabb prisutveckling har nu prishöjningarna mattats ordentligt. Vi ser en dramatisk skillnad mellan utvecklingen för de priser man får vid export och de priser man får vid försäljning på hemmamarknaden. Detta återspeglar den svaga konjunkturen samt det stora kronfallet.

figur 5. Trots stort kronfall så är 12-månadersökningen för importpriserna nästan borta. Fallande priser på olja har stor påverkan och eftersom oljepriset återhämtat sig något kan mars bjuda på en lite annan bild.

Producentpriserna för hemmamarknaden och ännu mer importpriserna visar fortsatt på en lugn prisutveckling under den senaste tiden. Fallande kronkurs och en liten återhämtning för vissa råvaror medför att vi kan få se en lite starkare utveckling för importpriserna framöver, men konjunkturen tynger. Exportpriserna utvecklas fortsatt starkare än importpriserna.

Permalink     3 CommentsComments:

Det verkar vara fel på dina grafer, jag kan inte se nån av dom alls. Fungerar varken i FF eller IE

http://www.slopedcurve.com/chartws/chart/xyAreaChart?data=http://localhost/chartws/data/ppiN&chartId=ppiN&function=p/p-12&startDate=20050101&annotation=2.2f&title=Utveckling%20producentpriser&subtitle=12-m%E5nadersf%F6r%E4ndring%20PPI&chartDate=2008-03-24

länken fungerar inte, är det inte fel att den går till localhost? Jag kan inte html men det verkar inte helt logiskt att söka på min dator förrän jag har laddat ner bilden :)

Annars intressant läsning!

//Peter

Posted by Peter on mars 25, 2009 at 08:03 fm CET #

Ett tekniskt problem uppstod under natten, och är åtgärdat.

Posted by Sloped Mind on mars 25, 2009 at 08:21 fm CET #

Nu kan jag se bilderna i ca 2-3 sek (FF)sen försvinner dom...

kör jag IE så fungerar bilderna, kör jag FF (adblock, noscript och popupblocker som addons) trots att jag har grönat slopedcurve helt och hållet på alla applikationer så vill diagrammen inte visas efter några sekunder....

Posted by Peter on mars 25, 2009 at 10:44 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed