Extrem men ändå ganska odramatisk BNP-rapport

I veckan publicerade SCB nationalräkenskaperna för det fjärde kvartalet 2008. BNP-utvecklingen var extremt svag; siffrorna var rent av historiska. I media fick också siffran stor uppmärksamhet.

Samtidigt är det svårt att se siffran som en stor händelse. För det första har BNP-beräkningen problemet att den redan när den publiceras i en preliminär version är inaktuell; vi visste redan att det fjärde kvartalet 2008 var extremt svagt. För det andra görs stora revideringar i efterhand.

BNP är en bra indikator för att studera utvecklingen på längre sikt, men den kan inte användas som en snabb-barometer eller framåtblickande konjunkturindikator och Riksbanken bör därför inte lägga allt för stor vikt vid denna rapport. Låt oss ändå snabbt titta på siffrorna, och jämföra utvecklingen med den i USA, i och med att de också publicerade BNP-siffror samma dag. Jag kommer inte gräva ner mig i siffrorna denna gång.

figur 1. Diagrammet säger det mesta. Årsförändringen var historiskt svag.

figur 2. Inte blir det bättre när man ser till kvartalsförändringen och räknar upp den till årstakt.

figur 3. BNP-utvecklingen i USA är något mindre svag än i Sverige, vilket man dock inte ska dra några större växlar på.

BNP-utvecklingen kan inte sägas vara direkt överraskande med tanke på vilket BNP-utfall aktivitetsindex indikerat.

figur 4. Aktivitetsindex förutspådde en kvartalsförändring i den härad som BNP slutligen hamnade på. Mer om den väldigt svaga utvecklingen för aktivitetsindex i december går att läsa här.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed