En demokrati i valutans tjänst?

I spåren av skuldkrisen inom eurozonen presenteras nu allt mer radikala förslag för hur krisen ska lösas. Bland annat har Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy lagt fram flera förslag, som alla på något sätt innebär en minskad ekonomisk suveränitet för euroländerna.

Man vill bland annat att samtliga deltagande länder ska införa konstitutionella budgetlagar som begränsar ländernas budgetunderskott, man vill att EU ska få beskattningsrätt via en skatt på finansiella transaktioner och man vill se en allt mer gemensam finanspolitik och att bolagsskatten i ett steg på vägen harmoniseras mellan länderna. Förslag om en "ekonomisk regering" och "europeisk finansminister" är andra exempel på förslag som lagts fram av högt uppsatta personer. Kort sagt ska ländernas egna makt över finanspolitiken begränsas dramatiskt.

Dessa förslag innebär en kvalitativ förändring jämfört med hur reglerna för euromedlemskap utformades inför införandet.

De deltagande länderna gick med i en valutaunion som skulle hantera finanspolitik genom "frihet under ansvar". Den ekonomiska suveräniteten för medlemsländerna skulle bestå och var och en ansvarade för sin egen budget. Länderna skulle vara fria att föra den finanspolitik de ville, men skulle få betala en straffavgift om man bröt mot stabilitetspaktens regler. I praktiken kom dock "frihet utan ansvar" att bli den gällande paradigmen, eftersom ansvar aldrig utkrävdes vid brott mot reglerna.

Nu vill man byta ut detta mot detaljreglering av ländernas finanspolitik och till och med upptagande av skatt på central nivå.

Visserligen stämmer det att en gemensam valuta kräver gemensamma finanspolitiska regler och det existerande regelverket har helt klart inte fungerat. Jag har skrivit om detta bland annat här.

Att gå från den slutsatsen till att nu genomföra radikala inskränkningar i medlemsländers suveränitet som en reaktion på en kris är dock helt fel. Om man kommer fram till att ländernas ekonomiska suveränitet måste minskas kraftigt för att euron ska kunna räddas, borde slutsatsen vara att euron inte ska räddas, inte att suveräniteten ska minskas.

Ifall länders ekonomiska självbestämmande ska minska och finanspolitiken integreras och ifall EU ska börja ta ut skatt direkt av medborgarna så är det frågor som ska diskuteras, stötas och blötas på gräsrotsnivå i alla länder. Det är inte något som ledarna för Tyskland och Frankrike ska diskutera på slutna möten och sedan kräva anslutning till.

Var finns folket i denna diskussion? Finns det folkligt stöd för minskad finanspolitisk suveränitet? Denna fråga har inte ställts till eurozonens befolkning och utifrån Tysklands och Frankrikes resonemang tycks det inte som att utrymmet för diskussion är så stort. Färdiga förslag som kan förkastas eller antas läggs fram, och underförstått är att de måste antas för att undvika katastrof. Länder beroende av räddningsprogram har rimligen svårt att säga nej, oavsett väljarnas åsikter. Länder som bidrar till räddningsprogrammen kritiseras hårt ifall de, som Finland, lyssnar på hemmaopinionen och ställer krav för deltagande.

I förslaget om en EU-skatt på finansiella transaktioner blandas dessutom populism in i mixen. Transaktionsskatten säljs in med argument om att bara rika spekulanter drabbas, att skatten skulle öka stabiliteten och att den skulle ge stora skatteinkomster. Att det finns väldigt svagt stöd för att någon av dessa punkter skulle stämma spelar liten roll; att man kan "sälja" skatten politiskt tycks vara viktigast.

Populism paras med krisoro för att minska det demokratiska inflytandet över beskattning.

Dessa förändringar är inte en rimlig reaktion på ett hot mot en valuta. Den gemensamma valutan var tänkt som ett medel för att skapa goda förutsättningar för medborgarna att skapa välstånd, och den får inte bli ett mål i sig. Demokratin är värd så mycket mer än valutan.

Permalink     6 CommentsComments:

Glad att ha dig tillbaka!

Posted by Rickard on september 19, 2011 at 10:45 em CEST #

Det demokratiunderskott som redan tidigare funnits inom EU-projektet kommer att öka iom att Euron tvingar fram en gemensam finanspolitik. Detta kommer att ifrågasättas av andra politiker och kan avsätta flera av dagens politiker samt kan då eventuellt ge ökad makt åt populister med olika politiska agendor, både vänsterinriktade och nationalistiska.

Euron och dess fallisemang kommer att driva EU isär istället för att samla EU.

Posted by Björn M on september 28, 2011 at 11:46 fm CEST #

Välkommen tillbaka, säger jag också! Dina kommentarer till läget är alltid intressanta att läsa!

Posted by Flute on oktober 10, 2011 at 07:59 em CEST #

Hej här kan du läsa om en ny ekonomisk modell som matematiskt beskriver hur ekonomin fungerar och matematiskt beskriver hur stor penningmängden ska vara.
http://nationalekonomi.blogspot.com/2011/10/vi-kan-losa-krisen.html
mvh ekvationsteorin

Posted by ekvationsteorin on oktober 21, 2011 at 02:54 em CEST #

Håller helt med. En fundering: Europa är för heterogent för att det ska fungera att utvidga EU så långtgående som politikerkärnan vill. Det kommer säkert att ge upphov till allt fler protester både från de "behövande" (som protesterar över att de som har mer inte vill hjälpa dem) och de "bidragande" (som protesterar över att de som ber om pengar inte sköter sig väl nog för att förtjäna dem). Är det inte en trolig utveckling att det blir mer och mer sociala protester i både rika och fattiga delar av EU allt eftersom det här utdragna skeendet fortgår? Och hur långt kan det egentligen gå innan det blir instabiliserande på allvar?

Posted by Jonas on oktober 24, 2011 at 06:03 em CEST #

Vad folk inte tänker på är att Sverige och EU snart kommer att förändras. Det som händer i Sverige och EU är en medveten global ekonomi för att sänka Sverige och EU till samma nivå som dom vi konkurerar med. Dom vill att vi ska tro att dom är inkompitenta men sanningen är att dom har en annan agenda.
Om 2 företag konkurerar och det ena företaget har 8 gånger mer i lön vad händer???
Politiker vill ändå att Sverige och eu ska konkurera med fattiga länder så vi som inte är rika och har en hög utbildning har bara ett val och det är facism en stark ledare och murar. För vi vill inte gå ned till samma löne nivå som dom vi konkurerar med. Men det går snappt i EU nu så snart kommer vi ha en ny ledare i EU som räddar oss från politikerna och deras agenda.

Posted by rasputin on november 11, 2012 at 05:42 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed