Att inte förtjäna en valseger

Idag hålls det val i Storbritannien. Valet hålls mitt under en djup skuldkris för Grekland och med en mycket svag offentlig ekonomi i Storbritannien.

I få krisländer går det lika tydligt att peka ut en huvudansvarig för den offentliga ekonomin som i Storbritannien. Som finansminister mellan 1997 och 2007 och premiärminister sedan dess bär Gordon Brown ansvaret för den brittiska statens finanser. Gordon Browns tid som finansminister präglades av skuldsättning, både privat och offentligt. Via en ohållbar skuldökning har man finansierat en ekonomi som känts ganska bra, men inte haft någon stabil grund att stå på. Brown har stött denna utveckling och tydligt markerat att han velat se låga räntor och möjlighet för fler att få huslån, och har även genomfört reformer med det direkta syftet att ge fler personer möljighet att få bolån.

Samtidigt har han låtit statens finanser förfalla. Låt oss titta på hur utvecklingen varit för Storbritanniens budgetnetto sedan 1998, och jämföra med utvecklingen i Sverige. Siffrorna kommer från eurostat:

figur 1. När Brown tillträdde var finanserna stabila och förbättrades i snabb takt. Trots en mild lågkonjunktur åren efter 2000 och en extremt stark högkonjunktur under mitten av 2000-talet så har dock finanserna mer eller mindre befunnit sig i konstant utförsbacke sedan millenieskiftet. I Sverige har vi en helt annan situation. Både Perssons och Reinfeldts regeringar har fört en sund finanspolitik. Efter valsegern 2006 presenterade den nuvarande regeringen, trots stort utrymme för reformer, och en stor reformlust hos fyra partier som inte regerat på mycket länge, en mycket snål budget, som gav ett mycket stort budgetöverskott under högkonjunkturens 2007. Samtidigt eldade Brown på den överhettade brittiska ekonomin med fler ofinansierade reformer.

Att låta staten göra ett rejält underskott, samtidigt som det råder överhettning i ekonomin, på det sätt som Gordon Brown gjorde under åren 2006-2007, är ett så grovt fel att Brown faktiskt borde ha diskvalificerat sig som ekonomi-auktoritet. Ändå profilerar han sig som den ansvarstagande kunniga ekonomen som kan ta Storbritannien ur krisen. I den tredje tv-sända premiärministerkandidat-debatten inför valet sade Brown att "There’s a lot to this job and as you saw yesterday I don’t get all of it right. But I do know how to run the economy in good times and in bad". Man skulle kunna argumentera för att han inte kunnat styra ekonomin i varken med eller motgång.

Ännu mer beklämmande är att Brown inte tycks ha lärt sig något av krisen. I en av de tv-sända debatterna fick Brown frågan om hur man ska hantera det faktum att bostäder nu blivit för dyra för många även med rätt så goda inkomster. Brown svarade då att "the key to all this is low interest rates".

Enligt mig förtjänar Brown inte att få fortsätta som premiärminister. Resultatet har vi snart.

Permalink     22 Comments



Comments:

Kan bara hålla med. Han tillhör helt klart skaran (av de oansvariga) som inte tar ansvar för sitt lands ekonomi på sikt. Han har väl även uttryckt "a new world order".

Posted by \PD on maj 07, 2010 at 01:27 em CEST #

Det är alltid intressant när du illustrerar dina texter med diagram. Och i detta fall är det i mina ögon mindre fokus på ekonomiska mekanismer och mer på politikern. Och jag saknar just det. Kanske ännu mer nu med vad som de senaste dagarna betecknas som Euro-krisen. Vad menar jag?

Du har beskrivit problem med att ha en valuta men inte integrera ekonomiska institutioner t ex http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/stigande_spreadar_mellan_euro_länder">här</a>. Likaså får banker klä skott för krisen. Och de är inte utan skuld. Men politikerna? Jag tycker de kommer för lätt undan. Och just detta är ju extra intressant nu med val och allt.

Den grekiska krisen liksom problemen i Spanien, Irland och Italien anser jag har sin absoluta grund i politiken. Förenklat: I Grekland tycks politikerna köpts sig makten genom att öka löpande utgifter (som löner till offentligt anställda och pensioner) och sedan acceptera och låta staten låna till löpande utgifter. Givetvis är det en bidragande orsak att stater oftast beskrivs som immuna mot konkurs, men viktigare är att politiker inte vill/vågar/orkar/kan prioritera och få räkenskaperna att gå ihop. Det är politiskt mer tilltalande att spendera än att motivera medborgarna att gneta på. Att Grekland sedan kanske som lök på laxen har en låg skattemoral gör ju inte livet för grekiska politiker lättare. Då blir kredittillgång ett opium och hela folket blir indragna. Kravaller är som abstinens. Lån till Grekland idag må ta dem en bit på vägen, men var finns ett kunnigt, moget och ansvarstagande politiskt garde som med både karisma och klokskap kan få folket och landet att sträva sakta men säkert med först överskott (för att betala av) och sedan i balans?

Så det är inte Euron som misslyckats - det är politikerna! Och det behöver vi - alla medborgare - få klart för oss! Sedan kan vi vara höger eller vänster - bara räkenskaperna går ihop sig.

Posted by Tobias on maj 09, 2010 at 07:25 em CEST #

Jo, mot bakgrund av detta med politikernas roll, vill jag argumentera för medlemsskap i Euro. Just att vi inte kan devalvera bort ett inhemskt slöseri eller låta låg produktivitet kompenseras med devalvering är själva poängen. Medlemsskap vänder fokuset till politiken. Det är den som genomgående måste vara ekonomiskt ansvarstagande för att vi som medborgare ska komma väl ut och ha en god gemensam ekonomisk utveckling.

Den som har låga skulder eller t o m överskott klarar sig bäst och det gäller även för nationalstater.

Sen måste alla länder med samma valuta ha lika ansvarstagande politiker. Regler i all ära men det är politikerna som måste sköta sitt.

Posted by Tobias on maj 09, 2010 at 07:37 em CEST #

Tobias: Vore det inte enkare att lägga in förbud mot överskuldsättning i grundlagen ?
Var dessa nivåer ska ligga måste blocken diskutera. Personligen är jag tveksam till att det är politiskt möjligt. Det var väldigt länge sedan en politiker röstade för att minska sitt eget inflytande.

Posted by JanBanan on maj 10, 2010 at 08:57 fm CEST #

JanBanan: Inga regler eller lagar hinner ikapp digitala pengar. Vi behöver gå tillbaka till något mer jordnära.
Vad skulle hända om vi gick tillbaka till guld. Det är som att ta hjälp av tyngdlagen. Det skulle inte gå att låna ut stora summor längre och vi skulle få en stabil och ärlig ekonomi. Vem skulle ens drömma om att låna ut 23 000 ton guld(7000 miljarder kr) till Grekland (16% av allt existerande guld).

Tyngdlagen är lösningen.

Posted by Newton on maj 10, 2010 at 10:45 fm CEST #

Jag skulle vilja veta vad detta innebär?!
"ECB har beslutat att återuppta swaplinorna med Federal Reserve."

Posted by Sputte on maj 10, 2010 at 12:36 em CEST #

@JanBanan Jag håller med dig, och kanske är det inte heller önskvärt. Grundlagen kan i detta sammanhang vara lite för stelbent. Sedan är din mening och politikerna och deras egna inflytande något jag instämmer med. Sedan kanske det ligger mer för en vänsterinriktad politiker att tycka det är bra med politisk inblandning än för en mer högerinriktad. Men oavsett vad vi håller på måste ju demokratidiskussionen ställas över politisk åsikt så gott det går. Jag vill tro att det ska fungera med både med vänster och mer höger men att ändå få ihop räkenskaperna. Men det blir tydligare vem som betalar eller inte betalar när räkenskaperna går ihop.

I Sverige har vi i detta avseende en ganska klok balans. Jag vill minnas att det är något om att vi ska ha ett överskott sett över en konjungturcykel eller så. Problemet kan ju bli att några politiker får lova att skruva på kranen. Sedan ska någon stänga kranen också.

Posted by Tobias on maj 10, 2010 at 12:38 em CEST #

@Newton Minns inte men jag tror att Karl Avedal har resonerat om detta förut. Jag vill också minnas att jag läst att guldmyntfoten inte längre fungerar. Karl får gärna fylla på.

Posted by Tobias on maj 10, 2010 at 12:59 em CEST #

@Newton Minns inte men jag tror att Karl Avedal har resonerat om detta förut. Jag vill också minnas att jag läst att guldmyntfoten inte längre fungerar. Karl får gärna fylla på.

Posted by Tobias on maj 10, 2010 at 01:26 em CEST #

Tobias: Karl jobbar på ett företag som säljer ettor och nollor, det finns risk för intressekonflikt.

Posted by Newton on maj 10, 2010 at 06:39 em CEST #

@Newton Jag inser det och det är inte politisk färg som är det intressanta. Jag föreställer mig att en avgörande skillnad mellan blocken i Svensk politik - även om det sällan uttryck just så - är att en rödare falang sätter sin tro till att det är bra om staten blandar sig i och donar ganska långt emedans en blåare falang tycker staten ska hålla fingrana borta.

Enkelt uttryck blir skattetrycket högre om man föredrar att staten ska styra och ställa. I Sverige kallas det fördelningspolitik. Högre skatt ger mer att fördela. Annars fördelar vi lånade pengar.

Den fråga vi tar ställning till vid valurnorna är sedan om vi tycker det är bra att det är så eller inte.

Utöver det finns det ytterflanker åt båda hållen där detta drivs längre och lyssnade man på vänsterpartiets kongress i helgen så finns det delar i det partiet som inte tycker ekonomi är viktigt alls. Ekonomi är sammanbuntat med kapitalism och har i deras ögon bara en dålig effekt på samhället. I den falangen kastas budgetdisciplin helt enkelt över bord då det bara är ett ok på folket. Extrema högerpolitiker vill ju å andra sidan göra ganska drastiska tilltag på sin sida och exempelvis neo-konservativa (vet inte om de är så många i just Sverige men ändå) är med mina ord lika hänsynslösa fast då i sin marknadstro.

Men nu är det inte kurvor - nu är det politik. Å andra sidan är nationalekonomi och makroekonomi så nära politik att gränserna är svåra att se tydligt.

Posted by Tobias on maj 10, 2010 at 09:53 em CEST #

Divergensen började 2003. Hmm...var det något dyrt äventyr britterna gav sig ut på då...? I Mellanöstern eller så...?

Posted by Per on maj 10, 2010 at 09:56 em CEST #

Tobias: Visst handlar Greklands kris i första hand om en politisk kris. Grekland har drabbats av regering efter regering som inte tagit ansvar och inte vågat stå för en långsiktig politik och hellre manipulerat officiella räkenskaper än att berätta om hur situationen ser ut.

Samtidigt kan man påpeka att Eurosamarbetet inte fungerat. Gång på gång har de regler man kommit överrens ändrats eller struntats i, så fort reglerna testas. Eurosamarbetet har inte tillgång till någon arsenal av åtgärder som kan se till att euroländerna faktiskt följer reglerna, utan att en enorm kris skapas.

Exempelvis fastställdes att statspapper endast får användas för repotransaktioner mot ECB ifall de har kreditbetyget A+ eller bättre. Så fort Greklands statspapper föll under detta sänkte man gränsen. När de grekiska statspappren fortsatte falla tog man helt bort gränsen för Grekland, och nu till och med köper man statspapper, vilket man absolut inte fick göra. När saker kommer till kritan har man inte vågat eller kunnat följa sina egna regler.

Eurosamarbetet är i desperat behov av regler med en bra utformning som medlemmarna faktiskt kan förmås att följa. Politikerna i euroländerna kommer att behöva avsäga sig mycket suveränitet för att detta ska fungera. Kommer de vara beredda att underkasta sig ett hårt ramverk för finanspolitiken?

Jag hinner inte skriva något längre inlägg om det just nu, men Grekland borde enligt mig förbereda introduktion av en inhemsk valuta och lämna eurosamarbetet, och eurosamarbetet borde för att rädda landet ställa krav på att detta görs.

Posted by Karl Avedal on maj 10, 2010 at 10:11 em CEST #

Newton:

Jag är skeptisk till guld som basen för pengar. Att pengarna behöver något nominellt ankare är jag dock helt övertygad om, men guld för med sig enorma problem. Det är dock ett helt inlägg och inte en kommentar att skriva om det. Det är ett mycket intressant ämne.

Posted by Karl Avedal on maj 10, 2010 at 10:19 em CEST #

Jag skulle gärna se ett inlägg om fiatvalutor. Framförallt dina synpukter på den matematiska ohållbarheten för dessa. Enligt teorement att alla pengar är skuld, samt att räntan på existerande lån måste skapas för att existerande lån inte ska förfalla.

Man kan se det ur många synviklar:
1. Enligt reglersystemsteori har systemet positiv återkoppling, där styrvariabeln är reporäntan. d.v.s. självsvängningar.
2. Den monetära basen måste öka i exponetiell takt. d.v.s. När den monetära basen börjar springa ifrån verkligheten måste valutan bytas med jämna mellanrum.

Den äldsta fiatvalutan fortfarande i cirkulation är GBP:n, som har levt i 314 år.
Medellivslängen ligger kring 37 år, mest troligt p.g.a. politiskt vanstyre.

Jag har diskuterat ämnet ofta men väldigt få verkar vara insatta i ämnet.Har ännu inte fått någon bra förklaring till 1. samt 2., och hur detta kan betraktas som ett långsiktigt hållbart och stabil finanssystem.
När man nästan dubblat den monetära basen i många av västvärldens valutor över det senaste halvåret så blir man ju lite mörkrädd.

Posted by JanBanan on maj 19, 2010 at 04:45 em CEST #

http://www.super-p90x.com/ title="P90X Workout DVDs">P90X Workout DVDs


http://www.super-p90x.com/ title="P90X Workout">P90X Workout


http://www.super-p90x.com/ title="P90X">P90X


http://www.super-p90x.com/ title="P90x reviews">P90x reviews

Posted by p90x on september 06, 2010 at 04:12 fm CEST #

70% OFF cheap ghd hair straighteners on sale,Free Shipping No tax!
http://www.ghdhair-sale-au.com/">ghd australia,we offer high quality http://www.ghdhair-sale-au.com/">ghd hair straighteners at cheap price,all http://www.ghdhair-sale-au.com/">ghd straighteners cheap are Free Shipping! http://www.ghdhair-sale-au.com/

Posted by ghd straighteners on december 29, 2010 at 06:57 fm CET #

So Proudof nour nnephew driving the horse, Hes so wonderful!!
http://www.mydresseslove.com/
http://www.north-face-jackets-sale.org/
http://www.cheaplouboutinonsale.org/

Posted by cheap north face on oktober 21, 2011 at 08:24 fm CEST #

http://www.vipworldshoes.com/

Good article, to buy a high-quality Gucci products, which is a good thing,
need the resources of the various aspects of our lives,
a pair of high-quality http://www.vipworldshoes.com/"><STRONG>mens gucci shoes
will let you become more fashionable, class design, best quality,
buy a stylish http://www.vipworldshoes.com/"> gucci men shirts
will make your life more perfect, more upscale,
first-class products is a consumer's best friend, and we have reason to have it.

http://www.vipworldshoes.com/

Posted by mens gucci shoes on december 09, 2012 at 03:46 em CET #

http://www.vipworldshoes.com/

Good article, wrote an excellent article, first-class style,
wrote an excellent article, make our lives more fashion, first-class design,
first-class elegance, the purchase of a high-quality article,
write a good articlecan let themselves become more fashion,
we can communicate with each other, so we have a good progress, which is very important,
we need a lot, write a good article, let us be more stylish, more perfect.
http://www.vipworldshoes.com/"><STRONG>mens gucci shoes
http://www.vipworldshoes.com/"><STRONG>gucci men shirts

Posted by mens gucci shoes on januari 06, 2013 at 09:45 fm CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed