Analys huspriser Sverige för 2007

Jag roade mig lite med att beräkna räntekostnaderna efter skattereduktion för genomsnitts-småhuset över en lite längre tid och satte dessa i relation till BNP/Capita. Detta för att se ungefär hur stora räntekostnaderna varit jämfört med det genomsnittliga värde varje svensk producerar.

Tanken var att detta skulle korrelera med huspriserna. Höga räntekostnader och dålig ekonomi ger lägre huspriser och vice versa - en inte helt långsökt korrelation. Jag jämförde såldes räntekostnaderna med hur huspriserna rört sig året efter och fick en förbluffande stark korrelation, som ni tydligt ser i bifogat diagram.

Räntan som används är en rörlig boränta. Huspriserna som används kommer från SCBs fastighetsprisindex för småhus. BNP-siffrorna kommer också från SCB.

Man ser mycket tydligt hur de stigande räntekostnaderna i förhållande till BNP i början på 90-talet pressade priserna. Vi är inte direkt nära 1991 eller 1992 års kostnadsnivåer.

Man hör ofta i media att dagens huspriser är orimliga, eftersom huspriser på sikt rimligen inte borde stiga snabbare än BNP.

Dessa menar då vidare att huspriserna stigit mycket snabbare än BNP under de senaste åren. Förra året steg småhuspriserna i löpande priser med ca 11,4% enlightSCBs Fastighetsprisindex i hela riket. BNP steg i löpande priser, enligt preliminär statistik från SCB, med 5,4%. Således stiger huspriserna snabbare än BNP just nu, vilket då dessa personer anser måste leda till ett ras för huspriserna.

Det man missar i det resonemanget är att sambandet mellan huspriser och BNP endast gäller på lång sikt, så man måste titta et bit tillbaka för att se vad som hänt.

Därför har jag gjort ett diagram över huspriserna i förhållande till BNP/Capita under de senaste 25 åren. Diagrammet finns bifogat till denna kommentar.

Jag valde att jämfört med BNP/Capital istället för BNP, eftersom en del av BNP-förklaringen förklaras av stigande befolkning, vilket vore orimligt att ta in utan att samtidigt se på antalet nya hus.

Om man bara jämför rakt av med BNP kommer huspriserna ha stigit ännu mindre i jämförelsen.

 

 

Permalink     1 CommentComments:

I efterhand kan vi konstatera att småhuspriserna enligt SCBs fastighetsprisindex (som analysen byggde på) steg med ca 10,68 % under 2007. Analysen gav en prognos om ca 10,5 %, så den får väl anses ha varit rätt ok. Givetvis var det oerhört mycket tur i att resultatet kom så nära prognosen. Felmarginalen i modellen är oerhört mycket större än så.

Posted by Sloped Mind on juli 16, 2008 at 11:42 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed