Aktivitetsindex indikerar något svagare tillväxt

Aktivitetsindex för maj indikerar att den svenska ekonomin fortsatte växa i maj, men i en något lugnare takt. Tyvärr har SCB tekniska problem som gör att de inte kan publicera hur de olika komponenterna bidrog till tillväxten, vilket gör det svårt att tolka dagens rapport, men vi kan genom att titta på utvecklingen konstatera att det är en inbromsning som indikeras, men ännu en ganska odramatisk sådan.

 

figur 1. Om vi tittar på nivån ser vi en ganska mjuk inbromsning av tillväxten.

 

 

figur 2. Förändringen jämfört med samma månad förra året visar på en ganska stabil utveckling, men med en tydlig inbromsning sedan konjunkturtoppen.

 

figur 3. Det är dock lite oroande att förändringen jämfört med för 3 månader sedan varit allt svagare.

Figur 3 visar på en viss oroande tendens, men det säsongsrensade aktivitetsindex är högst volatilt, så det går inte säga säkert att den inbromsning vi ser i detta diagram är mer än tillfällig. Det ska bli mycket intressant att se kommande statistik om aktiviteten och tillväxten i ekonomin.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed