Aktivitetsindex fortsatt svagt

Aktivitetsindex för juni indikerar att den svenska ekonomin fortsatte växa i en lugn takt. Tyvärr har SCB tekniska problem, precis som förra månaden, som gör att de inte kan publicera hur de olika komponenterna bidrog till tillväxten, vilket gör det svårt att tolka dagens rapport. Aktivitetsindex för juni är ganska betydelselöst eftersom vi redan sett en första BNP-siffra för andra kvartalet och dessutom sett företagens resultat för samma period. Aktivitetsindex avräknades i förra veckan mot den preliminära BNP-siffran.

Låt oss trots detta ändå titta på utvecklingen i några olika tidsperspektiv:

figur 1. Om vi tittar på nivån ser vi en ganska mjuk, men tydlig, inbromsning av tillväxten.
 

figur 2. Förändringen jämfört med samma månad förra året visar på en fortsatt tydlig inbromsning sedan konjunkturtoppen.

 

 

 

figur 3. Förändringen jämfört med för 3 månader sedan återhämtade sig något.

 

 

figur 4. För att få en siffra motsvarande sekventiell tillväxt mellan två kvartal, uppräknat till årstakt kan vi titta på genomsnittet för de senaste tre månadernas aktivitetsindex och jämföra med de tre föregående månadernas genomsnittsindex. Även i detta tidsperspektiv bekräftas bilden av en ganska svag tillväxt, dock något snabbare än BNP-siffran indikerade.

Slutsatsen, om någon, är att aktivitetsindex fortfarande tyder på en långsam tillväxt, om än något snabbare än den preliminära BNP-siffran antyder.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed