Akademikern Karolina Ekholm till Riksbankens direktion

Idag utnämndes Karolina Ekholm till ny vice Riksbankschef. Hon har en akademisk bakgrund, framförallt inom internationell handel och investeringar. Jag är inte bekant med vilka hennes kunskaper och åsikter om penningpolitik och finansmarknader är, så det blir ovanligt intressant att i de kommande penningpolitiska protokollen studera vilka ståndpunkter hon intar och huruvida hennes analys tyder på någon insikt i dessa frågor.

Räkna med att det kommer att läggas extra krut på att utläsa huruvida hon uppvisar mer hök- eller duvaktiga sidor framöver. Irma Rosenberg var känd som direktionens kanske mest duvaktiga ledamot och ifall Ekholm är mer hökaktig kan balansen rubbas en aning till förmån för den mer hökaktiga linjen som företräds av framförallt Stefan Ingves och Svante Öberg, som nu upphöjs till förste vice ordförande.

Viktigare än frågan om hök- respektive duvaktighet är dock förstås förmågan att analysera skeenden i en föränderlig verklighet.

Lycka till Karolina!

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed