Även Swedbank övertygar

Idag fick vi se Swedbank leverera sin kvartalsrapport för det andra kvartalet, och det var en munter läsning. Den underliggande intjäningen är fortsatt mycket stark och kreditförlusterna i baltikum var odramatiska, samtidigt som några engångseffekter förstärker kapitalsituationen. Sammantaget innebär detta en klart lägre risk för att Swedbank iår ska behöva ta in nytt kapital för att behålla en ok primärkapitalrelation. Man passar på att Basel II-anpassa målet för primärkapitalrelationen och siktar nu på mellan 8,5 och 9% som primärkapitalrelation när Basel II är fullt utfört. Idag ligger man enligt Basel II-reglerna på 8,8%, så marginalen till bottennivån är fortfarande liten.

I Sverige var utlåningsmarginalen oförändrad på 0,77% och i baltikum föll utlåningsmarginalen till 2,1%, då man i baltikum inte fullt ut lyckades föra över ökade upplåningskostnader till låntagarna. De baltiska marginalerna är dock fortfarande mycket höga. Med sådana marginaler förstår man att kvartalets kreditförluster i baltikum på 0,54% inte är något större problem för Swedbank. Man indikerar att kreditförlusterna kommer att fortsätta stiga, men man räknar ändå med att göra fortsatt goda vinster.

Denna rapport är definitivt en lättnad, då Swedbank setts som skakigast med stor baltisk exponering och svag primärkapitalrelation.Swedbanks skulder nedgraderades av Moody så sent som i slutet av juni. Att det kanske svagaste kortet visar att man går fortsatt bra kan få effekt på räntemarknaden.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed