Äntligen repofutures

Nasdaq OMX har meddelat att handel kommer att påbörjas med "Riksbanksfutures". Dessa har varit på gång ett tag, men projektet är nu äntligen sjösatt publikt och handeln ska komma igång den 15 april.

Detta tycker jag är en mycket bra idé, som i princip är detsamma som jag propagerade för i mitt inlägg om interbankmarknaden i somras1.

Ifall vi får en välfungerande marknad innebär detta att vi får ett mått på marknadens reporänteförväntningar. En fixing kommer att fastställas dagligen och publiceras publikt, vilket innebär att allmänhetens informationsläge gällande reporänteförväntningar avsevärt förbättras jämfört med dagens sneglande mot STINA-swappar.

Givetvis finns det mycket värde för både en intresserad allmänhet och Riksbanken i att känna till vad marknaden tror om Riksbankens kommande agerande. Detta är dock inte den enda information en sådan future hjälper oss med att ta fram. Genom att veta ränteförväntningarna kan vi mycket effektivare mäta riskpremier på exempelvis interbankmarknaden. Som jag skrivit om i ovan nämnd artikel är varken TED-spreaden eller Basis-spreaden (baserad på STINA-swappar) utan problem som indikatorer gällande interbank-riskpremier. Nu får vi en ren ränteförväntningsindikator som kan användas för att göra flera intressanta spreadar.

Tanken är att instrumentet, som ska kallas RIBA-futures, kommer att börja handlas den 15 april. Terminen gäller mellan två IMM-dagar. IMM-dagar är den tredje onsdagen i månaderna mars, juni, september och december, det vill säga i slutet av de fyra kvartalen. Man kommer alltså kunna utläsa reporänteförväntningarna för exempelvis det andra eller tredje kvartalet och därigenom kunna skapa en förväntad räntebana utifrån dessa instrument.

Nu är det bara att hoppas att handeln kommer att fungera väl och bli en god indikator om förväntade ränteförändringar, samt att Riksbanken använder indikatorn för att utvärdera bland annat hur de lyckas med sin kommunikation.

Räkna med att jag på bloggen kommer att ta upp utvecklingen för dessa framöver. Ifall man ger fri tillgång till prisdata så kommer jag att kunna publicera en del intressanta diagram om reporänteförväntningar på olika tidshorisonter.

1 Jag skrev då om en repo-OIS och inte en future, men även en future kommer att fånga reporänteförväntningarna

Permalink     2 CommentsComments:

Vi får väl hoppas att Stockholmsbörsen klarar av att se till att market making-funktionen fungerar. Som professionell trader är jag inte så imponerad av likviditeten på börsen när det gäller OMX-terminer och även om behovet av RIBA är uppenbart så är det ganska stor risk att handeln blir så tunn att professionella aktörer ställer sig utanför. En alldeles för stor del av affärerna i Stockholm görs utanför börsen, dvs genom att fondförvaltare ringer sin market maker och köper x antal tusen kontrakt. Resultatet blir stora spreadar och dålig likviditet.

Senast OMX lanserade en ny produkt var väl VINX. Det har inte blivit någon kioskvältare, precis. RIBA är en betydligt tunnare produkt och ska den överleva måste den backas av professionella market makers som håller handeln uppe.

Posted by Ingemar on mars 17, 2009 at 10:41 em CET #

Tyvärr blir denna future lite svår att använda för att utläsa mer exakta förväntningar under de 3-månadsperioder där det äger rum två penningpolitiska möten... Men det är helt klart en intressant produkt.

Posted by Natte on mars 18, 2009 at 11:20 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed