Svensk ränteutveckling

Utveckling Reporänta SEK

STIBOR 

Ränteutveckling STIBOR T/N

Ränteutveckling STIBOR 1W

Ränteutveckling STIBOR 1M

Ränteutveckling STIBOR 2M

Ränteutveckling STIBOR 3M

Ränteutveckling STIBOR 6M

Ränteutveckling STIBOR 9M

Ränteutveckling STIBOR 12M

 

Ränteutveckling STIBOR T/N och Repo

 

Statsfixräntor, statsskuldväxlar och statsobligationer 

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 3M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 6M

Ränteutveckling Statsobligation 2Y

Ränteutveckling Statsobligation 5Y

Ränteutveckling Statsobligation 7Y

Ränteutveckling Statsobligation 10Y

Bostadsobligationer 

Ränteutveckling Bostadsobligation 2Y

Ränteutveckling Bostadsobligation 5Y

 


 

Permalink     2 Comments