Marknadsoro tillbaka och reporäntan fortfarande endast referensränta

Under de senaste veckorna har turbulensen tilltagit på finansmarknaderna. Även denna gång handlar oron i första hand om krediter. Oron har vuxit för att sydeuropeiska länder i eurozonen ska tvingas till någon form av betalningsinställelse samt för att den politiska splittringen i USA ska förhindra att de stabiliserar sin statsskuld.

För Sveriges del innebär marknadsutvecklingen att Riksbanken återigen, efter en relativt lugn period efter att de extraordinära åtgärderna fasades ut, får börja fundera över mer än hur utvecklingen för inflation och resursutnyttjande ser ut. Om skillnaden mellan Riksbankens styrränta och de verkliga marknadsräntorna förändras dramatiskt innebär det förstås att kreditklimatet blir något annat än styrräntan avser skapa, vilket vore en utmaning för Riksbanken.

[Read More]

Permalink     10 Comments

Situationen efter Riksbankens avslutade krisåtgärder

För att försäkra sig om att bankerna under krisen hade god tillgång till likviditet, och för att pressa ner marknadsräntorna, sjösatte Riksbanken under 2008 och 2009 några nya låneprogram. Mest uppmärksammat blev det mycket generösa programmet för lång utlåning till fast ränta.

Programmet innebar att marknaden översvämmades av likviditet och korta interbankräntor pressades. Debatten om programmet var tidvis hård och Riksbanken fick ta emot kritik av flera olika slag. En del av kritiken handlade om att Riksbankens åtgärder dramatiskt ökade den monetära basen och att detta "tryckande av pengar" skulle ge hyperinflation och att man aldrig skulle kunna komma ur åtgärderna. Detta argument var aldrig hållbart, då utlåningen till slutkund knappast i huvudsak begränsades av tillgänglig likviditet i det svenska betalsystemet. Avvecklingen av programmet har också gått relativt smidigt.

Den 6 oktober förföll det sista långa lånet till fast ränta och Riksbankens balansräkning ser nu återigen mer normal ut.

[Read More]

Permalink     12 Comments

Om human asylpolitik, Sverigedemokraterna och de etablerade partierna

Denna blogg handlar normalt inte om partipolitik, men såhär dagen innan valet tar jag mig friheten att skriva om något jag tror är viktigt och jag funderat mycket över. Det handlar om hur Sverigedemokraterna och diskussionen om asylpolitik och integration hanterats av de etablerade partierna och mediaetablisemanget och vilka skadeverkningar jag tror att det fått.

[Read More]

Permalink     18 Comments

Sommarens konjunkturläge - Bra i Sverige, skakigt internationellt

Efter en lång (föräldraledig) sommar utan bloggaktivitet kan det vara dags att mjukstarta hösten genom att ta en liten snabbtitt på det svenska konjunkturläget.

Förenklat kan man säga att utvecklingen fortsatt på samma sätt som under våren, med en extremt stark svensk konjunkturutveckling samt en splittrad omvärldsbild.

[Read More]

Permalink     6 Comments

Om en ny fastighetsskatt

En återinförd fastighetsskatt för egna hem är en våt dröm för många ekonomer. Det är en skatt som är svår att komma undan via skatteplanering eller flytt utomlands, och det är en skatt som inte straffar arbete. Förslag om en återinförd fastighetsskatt har förts fram från många håll, bland annat i en rapport av Peter Birch Sørensen. Frågan har också diskuterats flitigt på ekonomistas.se, bland annat här och här.

Det teoretiska argumentet för att en fastighetsskatt är rimlig och likformig med övrig beskattning handlar om att fastighetsskatten egentligen är en skatt på inkomst eller avkastning från en investering.

Att äga ett boende som man själv bor i kan anses ge en avkastning, i och med att innehavet av ett eget boende innebär att man slipper hyra sin bostad. Huset ger alltså avkastning i form av en boendetjänst, och den avkastningen skulle man kunna beskatta. Man kan se det som att man "hyr av sig själv" och att man i rollen som hyresvärd får en intäkt.

Fastighetsskatten var dock, som den var utformad före avskaffandet, och i den form som Peter Birch Sørensen föreslår, inte en avkastningsskatt för de som hyr av sig själva, utan en ren objektskatt.

[Read More]

Permalink     20 Comments

Vissa driftsproblem

Idag drabbades vi av ett strömavbrott med efterföljande diskproblem. Ett tag låg därför sajten nere. Nu är den uppe, men vissa fel kvarstår att åtgärda.

Permalink     4 Comments

Alla är vi blankare

Ett fenomen som med jämna mellanrum debatteras är blankning. Jag har tidigare skrivit om varför jag under hösten 2008 var emot ett förbud av blankning här.

När nu Tyskland valt att förbjuda naken blankning i vissa instrument vill jag påminna om hur blankning i grund och botten är detsamma som köp med lånade pengar.

[Read More]

Permalink     27 Comments

Om en framtid för euron

Euron är idag en valuta i kris och ECB köper statsobligationer i marknaden. Stabilitetspakten har inte alls lyckats med sitt syfte; att se till att inget medlemsland grovt missköter sina offentliga finanser och därigenom skadar hela samarbetet.

[Read More]

Permalink     8 Comments

Att inte förtjäna en valseger

Idag hålls det val i Storbritannien. Valet hålls mitt under en djup skuldkris för Grekland och med en mycket svag offentlig ekonomi i Storbritannien.

I få krisländer går det lika tydligt att peka ut en huvudansvarig för den offentliga ekonomin som i Storbritannien. Som finansminister mellan 1997 och 2007 och premiärminister sedan dess bär Gordon Brown ansvaret för den brittiska statens finanser. Gordon Browns tid som finansminister präglades av skuldsättning, både privat och offentligt. Via en ohållbar skuldökning har man finansierat en ekonomi som känts ganska bra, men inte haft någon stabil grund att stå på. Brown har stött denna utveckling och tydligt markerat att han velat se låga räntor och möjlighet för fler att få huslån, och har även genomfört reformer med det direkta syftet att ge fler personer möljighet att få bolån.

Samtidigt har han låtit statens finanser förfalla.

[Read More]

Permalink     22 Comments

Vem är Sloped Mind?

Mitt namn är Karl Avedal. Sedan två år driver jag sajten Sloped Curve och bloggar under pseudonymen Sloped Mind.

Det har hittills blivit över 250 inlägg på bloggen, men det var länge sedan sist. Efter ett långt upphåll på bloggen, på grund av hårt arbete, så kommer jag nu återkomma och skriva under mitt eget namn.

Många har haft åsikter kring huruvida jag ska fortsätta skriva under pseudonym eller öppet redogöra för vem jag är. Anledningen till att jag nu väljer att berätta om vem jag är är enkel.

[Read More]

Permalink     18 Comments

Långt uppehåll, men snart tillbaka, och då inte längre anonym

På grund av en mycket intensiv period på jobbet har jag tyvärr tagit min längsta paus hittills från bloggandet. Men, snart är jag tillbaka, och jag kommer då börja med att berätta om vem jag är.

Permalink     9 Comments

Bilder av boendeprisinflation

I en serie inlägg i höstas skrev jag om att KPI och KPIF inte på ett rimligt sätt påverkas av priset på boende i egna hem. I detta inlägg visar jag några bilder över hur man skulle kunna se på boendeprisinflationen.
[Read More]

Permalink     8 Comments

Favorit i repris om trubbel för euroländer.

Jag har fått flera frågor om hur jag ser på problemen för PIIGS-länderna. Jag borde skriva om den nuvarande situationen, men så länge får jag hänvisa till ett inlägg jag skrev för ett drygt år sedan som fortfarande är lite aktuellt: Stigande räntespreadar mellan euro-länders skulder, ett potentiellt stort problem.

Permalink     No Comments

Svaga BNP-siffror skriver om historien – men inte framtiden

Idag publicerade SCB preliminära BNP-siffror för det fjärde kvartalet 2009 och helåret 2009. Dessutom reviderade man BNP för tidigare kvartal under 2009. Siffrorna talar om en tydligt negativ tillväxt mellan det tredje och fjärde kvartalet, och de tidigare plussiffrorna för det andra och tredje kvartalet försvann i och med revideringar och ny säsongsjustering.

Siffrorna är inte slutgiltiga utan fler revideringar kommer att komma, och säsongjusteringen justeras när det första kvartalets BNP kommer in

[Read More]

Permalink     2 Comments

Lars E O Svensson vill strunta i boendepriser och kreditexpansion

Jag har flera gånger skrivit om att Lars E O Svensson vill öka fokus på resursutnyttjandet (exempelvis här). Han vill dock inte ta hänsyn till vad som sker på finansmarknaderna, hur kreditexpansionen ser ut och hur priserna utvecklas på en så viktig konsumentvara som boende i egna hem. Svensson har också envist röstat för ytterligare räntesänkning, även efter att tillväxten återvänt, kreditexpansionen skjutit fart och inflationen stigit. Vid de två konjunkturvändningar som vi haft under Svenssons tid i direktionen har han röstat procykliskt, genom att rösta för att höja räntan mitt i krisen, när vi hade deflationstendenser snarare än inflation, och genom att rösta för att sänka den efter att konjunkturen tydligt vänt uppåt och inflationen tagit ny fart.

Det är förstås ingen slump att det är samma person som vill ignorera viktig framåtblickande information som idag vill se nollränta.

I ett tal i Umeå i veckan förklarade Svensson varför han vill se en nollränta trots konjunkturuppgången och han är tydlig med hans synsätt på penningpolitiken:

”Bostadspriser och bolån utgör inget stabilitetsproblem och bör inte påverka penningpolitiken. Eventuella framtida problem på bostadsmarknaderna, liksom överhuvudtaget eventuella framtida problem med den finansiella stabiliteten, hanteras bäst med reglering och tillsyn. Reporäntan är ett alltför trubbigt och olämpligt instrument att hantera för annat än att stabilisera inflationen runt inflationsmålet och resursutnyttjandet runt en normal nivå.”

[Read More]

Permalink     10 Comments