Fortsatt extremt svag industrikonjunktur även i februari

Idag presenterade SCB siffror bland annat över industriproduktionen och aktivitetsindex för februari. Det känns nästan överflödigt att kommentera dessa viktiga konjunkturindikatorer då de månad efter månad producerat samma väldigt svaga resultat. Några nyansskillnader utvecklas dock, så låt oss ändå titta på statistiken.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Inget lyft för utrikeshandeln i februari

Efter extremt svaga exportsiffror för januari så var förväntningarna lågt ställda inför februarisiffrorna. Andra länder som redan presenterat sin statistik för februari har också visat på riktigt svaga siffror.

Jämfört med februari 2008 föll exportvärdet preliminärt med hela ca 24,2%, jämfört med reviderade -24,0% i januari. Den preliminära siffran för januari pekade mot -24,9%. Vi ser alltså i varje fall ingen enorm förvärring av 12-månadersfallet, men siffrorna är förstås extrema. Importen föll under samma period med ca 21,7%, jämfört med reviderade -23,1% i januari.

[Read More]

Permalink     No Comments

Fortsatt extremt svag industrikonjunktur i januari

Idag presenterade SCB siffror bland annat över industriproduktionen och aktivitetsindex för januari.

Dessa siffror var återigen extremt svaga. De visar att den extremt svaga situationen under det fjärde kvartalet 2008 har fortsatt in i 2009. Ifall utvecklingen fortsätter enligt detta mönster kan det första kvartalet komma att bli ännu mycket svagare än det extremt svaga fjärde kvartalet 2008.


[Read More]

Permalink     No Comments

Extrem men ändå ganska odramatisk BNP-rapport

I veckan publicerade SCB nationalräkenskaperna för det fjärde kvartalet 2008. BNP-utvecklingen var extremt svag; siffrorna var rent av historiska. I media fick också siffran stor uppmärksamhet.

Samtidigt är det svårt att se siffran som en stor händelse. För det första har BNP-beräkningen problemet att den redan när den publiceras i en preliminär version är inaktuell; vi visste redan att det fjärde kvartalet 2008 var extremt svagt. För det andra görs stora revideringar i efterhand.

[Read More]

Permalink     No Comments

Mycket svag utrikeshandel i januari

Svaga siffror var väntade när vi idag skulle få se siffrorna över utrikeshandeln i januari, och sannerligen visade sig siffrorna också verkligen vara svaga.

Jämfört med januari 2008 föll exportvärdet preliminärt med hela ca 24,90% (!) och importen föll under samma period med ca 23,56%. Dessa siffror ser visserligen extra svaga ut för att januari i år hade två vardagar färre än januari hade under förra året, men även med hänsyn tagen till detta är fallen extrema.

[Read More]

Permalink     4 Comments

Extremt svag industrikonjunktur i december

Idag presenterade SCB siffror bland annat över industriproduktionen och aktivitetsindex för december.

Dessa siffror var, som väntat, extremt svaga. Eftersom vi redan sett många väldigt svaga bokslut från industriföretagen så var ett svagt december väntat, men möjligen var dessa siffror ännu svagare än rapporterna indikerat. De visar återigen hur extremt svag situationen varit under det fjärde kvartalet 2008. Som jag skrev efter motsvarande statistik för november så visar denna statistik en betydligt brantare försämring än vi sett under de senaste lågkonjunkturerna. Decembersiffrorna befäster detta ytterligare.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Historiskt svag arbetsmarknad i USA - eller?

På fredagen fick vi traditionsenligt se väldigt svag amerikansk sysselsättningsstatistik.

Sysselsättningen har under vintern fallit mycket dramatiskt och i betydligt högre takt än vi såg under de två närmast föregående lågkonjunkturerna.

Hur historisk är då denna försvagning av sysselsättningen? Det har närmast blivit ett mantra att denna kris är den värsta sedan 30-talets.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Fortsatt svag utrikeshandel i december

Föga förvånande fick vi igår se mycket svaga siffror för utrikeshandeln under december.

Jämfört med december 2007 föll exportvärdet preliminärt med ca 9,4% och importen föll under samma period med ca 10,7%. Dessa siffror ser lite starkare ut än i november, men detta beror på att december i år hade två vardagar fler än december förra året, medan situationen var den omvända i november; säsongsrensat var exporten i december betydligt svagare än i november och vi har nu sett ett högst dramatiskt fall sedan i juli.

[Read More]

Permalink     No Comments

Riktigt svag industrikonjunktur i november

Idag presenterade SCB bland annat industriproduktion och aktivitetsindex för november. I USA presenterade BLS sysselsättningsstatistik.

Alla dessa siffror var extremt svaga. Svagheten var visserligen väntad och de stora reaktionerna uteblev, men siffrorna förtjänar ändå viss uppmärksamhet då de visar hur extremt svag situationen varit under det fjärde kvartalet 2008. Statistiken för industriproduktion antyder en betydligt brantare försämring än vi sett under de senaste två nedgångarna.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Svag utrikeshandel i november

Föga förvånande fick vi idag se mycket svaga siffror för handelsbalansen under november.

Jämfört med november 2007 föll exportvärdet preliminärt med ca 13,8% och importen föll under samma period med ca 11,9%. Delvis berodde den svagare handeln på att november iår hade två vardagar färre än november förra året. SCBs korrigerade trendvärde för exporten föll med ca 2,5% mellan november 2007 och november 2008.

[Read More]

Permalink     No Comments

Mycket kraftig sysselsättningsminskning i USA

Den amerikanska sysselsättningsstatistiken för november blev en dyster läsning. Statistiken, som är preliminär och kommer revideras, pekar mot en sysselsättningsminskning på ca 533 000 arbetstillfällen. Nedgången är också mycket bred och inte fokuserad till någon enstaka bransch.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Veckans tecken på lågkonjunktur

I kreditkrisens spår pekar konjunktursignalerna allt tydligare mot en kraftig försvagning av de makroekonomiska förutsättningarna världen över.

I veckan presenterades en rad nya konjunkturindikationer, både i Sverige och i många andra länder. Idag publicerades i USA den alltid så uppmärksammade sysselsättningsstatistiken och den visar mycket tydligt på hur långt inne i en lågkonjunktur vi redan är

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Stark export i september

Mitt i alla negativa konjunktursignaler fick vi idag i varje fall se positiv siffror för utrikeshandeln under september.

Jämfört med september 2007 steg exportvärdet preliminärt med ca 9,4% och importen steg under samma period med ca 6,3%. Delvis berodde den starkare handeln på att september iår hade två vardagar fler än september förra året. SCBs korrigerade trendvärde för export ökade med ca 4,5% mellan september 2007 och september 2008.

[Read More]

Permalink     No Comments

Svag första BNP-siffra för andra kvartalet

Det första estimatet för BNP-tillväxten under andra kvartalet kom in klart svagt, på gränsen till mycket svagt. Tillväxten sedan andra kvartalet förra året hamnade på ca 0,7%. Räntorna föll kraftigt som svar.

[Read More]

Permalink     No Comments