KPI Sverige

Komponentutforskare för KPI

I denna kan besökarna på sajten studera hur hög inflationen skulle ha varit under de senaste 12 månaderna ifall man inte räknade med hela KPI-varukorgen.

Man kan välja bort hela huvudgrupper eller undergrupper genom att använda kryssrutorna nedan. För att se den inflationstakt man får fram för de valda komponenterna till och med en viss månad så kan man hålla musen över diagramlinjen på den månad man är intresserad av.

I dagsläget görs beräkningen utifrån de grupper som SCB redovisar gratis på sin sajt. SCB redovisar bara en ganska hög nivå av aggregeringen gratis och då med avrundade tal. Därför kan jag inte exakt beräkna KPI, utan dessa avrundningar kommer att ge fel i de värden som denna beräkning ger. Felen rör sig dock normalt bara om någon hundradels procent.

12-månadersinflationstakten enligt KPI och relaterade mått

figur 1. KPI är det officiella måtte för svensk inflation, men lider av problemet att räntan är en väldigt tung komponent genom att den slår hårt på kostnaden för nyttjande av egnahem.

figur 2. I KPIX har man försökt hantera problemen med KPI genom att exkludera räntekostnaderna, samt direkta effekter av förändringar av indirekta skatter, såsom moms-förändringar, för att fånga verkliga prishöjningar.

figur 3. I KPIF har man försökt hantera problemen med KPI genom att räkna med konstanta räntor

Diagram över KPI-huvudgrupper

Permalink     2 Comments